Externé organizácie a informačné zdroje

Ak máte potrebu poradiť sa ohľadom svojej skúsenosti so sexuálnym obťažovaním s niekým z prostredia mimo UK, môžete sa obrátiť na niektorú z týchto organizácií, ktoré ponúkajú rôzne formy bezplatnej pomoci.

Inštitút pre výskum práce a rodiny poskytuje online poradenstvo pre osoby, ktoré zažili sexuálne obťažovanie v práci alebo v škole. Komunikovať s Vami bude skúsená právnička.

Národná linka pre ženy funguje nonstop a slúži ženám zažívajúcim násilie. Popri telefonickom kontakte 0800 212 212 možno požiadať o radu aj e-mailom linkaprezenyivpr.gov.sk.

inPoradňa ponúka sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. Poradenstvo funguje prostredníctvom chatu, telefonicky, aj osobne.

Prizma – ponúka viaceré druhy poradenstva pre LGBTI+ osoby, medzi iným aj právne poradenstvo pre prípady diskriminácie v školskom a pracovnom prostredí.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ponúka bezplatnú právnu pomoc pre všetky prípady diskriminácie.

V prípade, že zažijete sexuálne alebo sexualizované násilie, odporúčame sa v Bratislave obrátiť na Poradenské centrum Alej. V prípade, že sa rozhodnete ohlásiť takéto násilie na polícii, odporúčame Vám tak spraviť čo najskôr a ak je to možné, zabezpečiť si právnu pomoc hneď od začiatku komunikácie s políciou, prípadne inú odbornú pomoc v sociálnej oblasti.

IPčko.sk je online psychologická poradňa pre mladých ľudí, ktorá funguje nonstop a anonymne.

Linka dôvery Nezábudka je nonstop telefonická poradňa Ligy za duševné zdravie. Popri telefonickom kontakte na Nezábudku 0800 800 566 možno požiadať o radu aj e-mailom.

V prípade ak ste sa stali obeťou alebo svedkom znásilnenia či sexuálneho násilia, kontaktujte políciu SR na čísle 158.

Ak chcete vedieť viac o problematike sexuálneho obťažovania vo vysokoškolskom prostredí, odporúčame Vám príručku Čo so sexuálnym obťažovaním?, ktorú vypracovali Ing. Mgr. Andrej Kuruc a Mgr. Veronika Valkovičová, PhD. z výskumného tímu IVPR. Dostupná je aj kompletná výskumná správa z prvého celoslovenského prieskumu o výskyte sexuálneho obťažovania vo vysokoškolskom prostredí, ktorý realizoval IVPR v rokoch 2019/2020.