Doktorandské štúdium

Oznam pre absolventov doktorandského štúdia

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že v prípade priaznivej epidemiologickej situácieplánované promócie doktorandov ukončených v akademickom roku 2021/2022 na dni: 

20. októbra 2022 a 10. novembra 2022

Zároveň oznamujeme absolventom, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia, že Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave vydáva doklady o ukončení III. stupňa vysokoškolského štúdia každú stredu v čase 9-11 hod. a 13-15 hod

Doklady o ukončené štúdia si môžete osobne prevziať na OVČDŠ UK, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117.

Upozornenie:

V prípade prevzatia doktorandského diplomu inou osobou je potrebné overené splnomocnenie notárom alebo matrikou.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred zamestnankyne OVČDŠ UK, mailom, prípadne telefonicky. 

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam pre doktorandov končiacich doktorandské štúdium po 1. júni 2022

Doktorandi, ktorí ukončili doktorandské štúdium po 1. júni 2022 a nezúčastnia sa promócií dňa 20.októbra a 10. novembra 2022 si môžu vyzdvihnúť diplomy po 14. novembri 2022. Po tomto termíne, prosím, kontaktujte vopred OVČDŠ UK aspoň 1 pracovný deň mailom, prípadne telefonicky.

Ďakujeme za porozumenie.

Kontakt na OVČDŠ UK

LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PdF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, RKCMBF UK, FSEV UK : Mgr. Mária Mináriková; e-mail: maria.minarikovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2043

FMFI UK, EBF UK, FM UK : Mgr. Jana Badurová; e-mail: jana.badurova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2083

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081

Adresa:

OVČDŠ UK, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava