Zoznam praktických lekárov

Dorastová ambulancia ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty č. 36
MUDr. Petrovajová, t.č. 6542 1552

Dorastová ambulancia ŠD Družba, Botanická 23
MUDr. Pisarčík, t.č. 6541 2033

Dorastová ambulancia v Poliklinike pre dorast, Vajnorská 40
MUDr. Strapcová, CSc., t.č. 4425 8006 kl. 249