Kolektívna zmluva

Na rok 2024

Kolektívna zmluva na rok 2024

Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 (RUK)

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020</output>

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017</output>

Na rok 2023

Kolektívna zmluva na rok 2023

Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023 (RUK)

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020</output>

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017</output>

Na rok 2022

Kolektívna zmluva na rok 2022

Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 (RUK)

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020</output>

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017</output>

Na rok 2021

Kolektívna zmluva na rok 2021

Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020</output>

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017</output>

Na rok 2020

Kolektívna zmluva na rok 2020

Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017</output>

Na rok 2019

Kolektívna zmluva na rok 2019

Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017</output>

Na rok 2018

Kolektívna zmluva na rok 2018

Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018

<output>Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017</output>

Na rok 2017

Kolektívna zmluva na rok 2017

Špecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017

<output>pecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016</output>

<output>pecifický doplnok č. 10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016 </output>