Stáže pre absolventov

OTVORENÉ PRIHLASOVANIE PRE BUDÚCICH ABSOLVENTOV!

Drahí budúci absolventi!

Využite možnosť vycestovať na Erasmus+ aj po štátniciach. Prihláste sa na Erasmus+ absolventskú stáž a vycestujte na zahraničnú stáž až do roka od ukončenia štátnic. Prihláste sa registráciou na wse.solidintern.com. Viac informácií nájdete na workspaceeurope.sk v sekcii vašej školy.

Ako sa prihlásiť na stáž?

Študenti Univerzity Komenského majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia.

Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe nájdete na www.workspaceeurope.sk

Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ a taktiež Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko.

Prihlášku podávate priamo cez internship portál https://wse.solidintern.com/login . Následne každá fakulta stanovuje termín výberového konania. Pre bližšie informácie kontaktujte priamo referenta na fakulte.  

  • Splniť podmienky stanovené vlastnou fakultou, byť úspešný vo výberovom konaní na fakulte ešte počas posledného ročníka riadneho štúdia na UK.
  • Prihlásiť sa môžu študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.
  • Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ale prihlásiť sa musíte ešte ako študent

Trvanie stáže

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility ste v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Program Erasmus+ poskytuje štipendium 670 až 720 € na mesiac (v závislosti od krajiny) maximálne na 3 mesiace.

Počet odpracovaných hodín: 35 – 40 h týždenne

Kedy môžem vycestovať ?: po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia).