Stáže pre absolventov

WEBINÁR ERASMUS+ ABSOLVENTSKÉ STÁŽE 18/05/2023

Milí študenti, budúci absolventi, 

aj tento rok sme si pre vás pripravili webinár venovaný absolventským stážam Erasmus+. Počas webináru vám porozprávame všetky informácie o pracovných stážach, ako si stáž hľadať aj ako vybaviť všetko potrebné. Budeme sa samozrejme tešiť na vaše otázky, takže si ich na nás pokojne pripravte.

Stretneme sa online 18.5.2023 o 16:00 hod.

Ak máte záujem zúčastniť sa webinára, vyplňte prosím registračný formulár nižšie. Na základe registrácie vám niekoľko dní vopred pošleme link na webinár

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Všetkým prihláseným na stáž cez portál wse.solidintern.com a tím, ktorí sa registrovali cez registračný fomulár pošleme pár dni vopred link na webinár. 

Webinár je určený pre všetkých končiacich študentov bakalárskeho, inžinierskeho ako aj doktorandského štúdia. Zúčastniť sa môžu všetci z vás – tí, čo ste na stáž už prihlásili aj tí, čo ste ešte našu prihlášku nevypĺňali. Prihlásiť na stáž sa môžete do 31.5.2023.

Ako sa prihlásiť na stáž?

Študenti Univerzity Komenského majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia.

Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe nájdete na www.workspaceeurope.sk

Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ a taktiež Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko.

Prihlášku podávate priamo cez internship portál https://wse.solidintern.com/login . Prihlasovanie je otvorené do 31/05/2023. Následne každá fakulta stanovuje termín výberového konania. Pre bližšie informácie kontaktujte priamo referenta na fakulte.  

  • Splniť podmienky stanovené vlastnou fakultou, byť úspešný vo výberovom konaní na fakulte ešte počas posledného ročníka riadneho štúdia na UK.
  • Prihlásiť sa môžu študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.
  • Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ale prihlásiť sa musíte ešte ako študent

Trvanie stáže

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility ste v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Program Erasmus+ poskytuje štipendium 670 až 720 € na mesiac (v závislosti od krajiny) maximálne na 3 mesiace.

Počet odpracovaných hodín: 35 – 40 h týždenne

Kedy môžem vycestovať ?: po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia).