Stáže pre absolventov

Študenti Univerzity Komenského majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia.

Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe nájdete na www.workspaceeurope.sk v brožúrke WorkSpace Europe alebo v prezentácii z Informačných seminárov.

Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ +  Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko.

Ako sa prihlásiť na stáž?

Prihlášku vypĺňate priamo na stránke WorkSpace Europe. Následne každá fakulta stanovuje termín výberového konania. Pre bližšie informácie kontaktujte priamo referenta na fakultePrihlasovanie otvoríme opäť v polke februára 2023.

Splniť podmienky stanovené vlastnou fakultou, byť úspešný vo výberovom konaní na fakulte ešte počas posledného ročníka riadneho štúdia na fakulte UK.

Prihlásiť sa môžu študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ale prihlásiť sa musíte ešte ako študent.

Trvanie stáže

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility ste v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Program Erasmus+ poskytuje štipendium 620 až 670 € na mesiac (v závislosti od krajiny) maximálne na 3 mesiace.

Počet odpracovaných hodín: 35 – 40 h týždenne

Kedy môžem vycestovať: po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia).