Kontakty - Oddelenie programu Erasmus+

Vedúci Oddelenia programu Erasmus+

RNDr. Milan Remiš - č.d. 101

e-mail: milan.remisuniba.sk 

tel: +421 2 9010 2066

Outgoing študenti - štúdium

Ing. Andrea Haplová - č.d. 103

e-mail: andrea.haplovauniba.sk 

tel: +421 2 9010 9238

Outgoing štúdium z fakúlt: Filozofická fakulta, Farmaceutická fakulta, Jesseniova lekárska fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Outgoing študenti - štúdium

Mgr. Martina Matliaková - č.d. 103

email: martina.matliakovauniba.sk 

tel: +421 2 9010 2015

Outgoing štúdium z fakúlt: Fakulta managementu, Právnická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Lekárska fakulta, Fakulta telesnej výchovy a športu, Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Outgoing stáže / medzi-inštitucionálne zmluvy (IIA) / Doktorandi krátke mobility - stáž

Tamara Žiak - č.d. 104

e-mail: tamara.ziakuniba.sk 

tel: +421 2 9010 9502

Incoming študenti / Blended intensive programmes (BIP) / Doktorandi krátke mobility - štúdium

Mgr. Anna Duffeková - č.d. 104

e-mail: anna.duffekovauniba.sk 

tel: +421 2 9010 2053

Mobilita učiteľov, zamestnancov / International Credit Mobility (ICM)

Mgr. Oliver Vavro - č.d. 104

e-mail: oliver.vavrouniba.sk 

tel: +421 2 9010 2022