Verifikácia dosiahnutého vzdelania

Ak potrebujete overiť získané tituly vydané na Univerzite Komenského v Bratislave, musíte napísať svoju požiadavku na oddelenie študijných vecí - Rektorátu UK. 

Vezmite prosím na vedomie, že platí 30 dňová lehota na splnenie vašej požiadavky. 

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Peter Kutlák

odborný referent

Oddelenie študijných vecí - Rektorát UK

e-mail: peter.kutlakuniba.sk

tel.: +421 2 9010 9398