Verifikácia dosiahnutého vzdelania

Ak potrebujete overiť získané tituly v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania, vydané na Univerzite Komenského v Bratislave, musíte napísať svoju požiadavku na oddelenie vzdelávania - Rektorát UK. 

Vezmite prosím na vedomie, že platí 30 dňová lehota na splnenie vašej požiadavky. 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Ivana Hladíková

vedúca oddelenia

Oddelenie vzdelávania - Rektorát UK

e-mail: ivana.hladikova@uniba.sk

tel.: +421 2 9010 9339