Život vo vyhnanstve 1628 – 1670

V exile pôsobil v Lešne (1628 - 1641, 1648 - 1650, 1654 - 1656), v Anglicku (1641 - 1642), v službách Švédov v Elblagu (1642 - 1648), v Uhorsku (1650-1654) a v Holandsku (1656 - 1670).

Ak si chcete urobiť predstavu o miestach Komenského exilu (vynecháme Londyn a Amsterdam) prezrite si nasledujúce mapky a odkazy.

Poľské Lešno (poľsky Leszno) leží na polceste medzi mestami Wrocław a Poznań. Zaujímané údaje o histórii mesta uvádza en.wikipédia. Viac o jeho súčasnosti nájdete v mestskej webovej prezentácii.

Mapový podklad prevzatý z portálu maps.google.com

Paradoxne aj Elblag alebo Elbing (poľsky Elbląg), miesto Komenského pôsobenia v švédskych službách, leží v dnešnom severnom Poľsku. en.wikipedia uvádza podrobnú históriu mesta. Mestská webová stránka je orientovaná hlavne na živú súčasnosť.

Mapový podklad prevzatý z portálu maps.google.com

Komenského uhorské pôsobisko bol Blatný Potok (maďarsky Sárospatak), ktorý leží neďaleko slovenskej hranice v tokajskej vinohradníckej oblasti. Základné údaje o meste a o jeho histórii uvádza en.wikipedia. Dnešný pohľad na mesto s dôrazom na kultúrne a historické pamiatky ponúka  aj webová prezentácia, ktorú tu otvoríte priamo na stránke venovanej Reformovanému kolégiu aj so zmienkou o tunajšom pôsobení J. A. Komenského.

Mapový podklad prevzatý z portálu maps.google.com


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK