Zamestnanci a doktorandi

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417
41417

Mgr. Nela Žideková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
4.dFA

Ing. Peter Židovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre informačné technol., Centrum informačných technológií
manažér informačnej bezpečnosti, sieťový inžienir
+421 2 9010 9924
02/592 44 924
02/602 143
02/602 95
90109924
10 9924
F1 - 138
FMFI F2-169

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185
043/4203546,043/4203242

Mgr. Lucia Žigová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
2.dKF

Mgr. Dominika Žigrayová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
2.dFMX

Jaroslav Žihlavský

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
zamestnanec

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452
41452
41680
Prvá Predchádzajúca ... 695 696 [697] 698 699 Nasledujúca Posledná