Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Igor Zeman, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2007
CH1-209

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9424
B2-421

Monika Zeman

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilof. chirurg., Oddelenie predklinickej stomatológie
zubný technik, zubný laborant

Mgr. Vladimíra Zemančíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9459
Moskovská 3, M-314
Konzultačné hodiny: utorok: 10:00-12:00 h. (online MS Teams) štvrtok: 13:00- 4:00 h. (prezenčne)

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra klasickej a semitskej filológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

Ing. Dana Zemanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Oddelenie informačných technológií
technik prevádzkovej kontroly počítačové
+421 2 9014 9556
556
CH1 - 301-A

Mgr. Elena Zemanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Referát evidencie a správy majetku
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2018
G-310

Mgr. Júlia Zemanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2011
CH1-216
Prvá Predchádzajúca ... 694 695 [696] 697 698 ... Nasledujúca Posledná