Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra reg. geogr., ochr. a plán. kraj.
odborný asistent
+421 2 9014 2104
B1-550

Mgr. Linda Zummerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK
3.dMANsj
+421 2 9021 2047

doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín
docent
+421 2 9013 2027

Mgr. Ivan Zvara, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2174
G305

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre štúdium a PS
prodekan fakulty
+421 2 9013 2077

RNDr. Milan Zvarík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky
odborný asistent
02/602 95 624
F2 - -109

akad. mal. Lýdia Zvolenská

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Anatomický ústav
umelecký grafik
+421 2 9011 9345
02/593 57 345
Prvá Predchádzajúca ... 694 695 [696] 697 698 ... Nasledujúca Posledná