Zamestnanci a doktorandi

JUDr. Peter Zmeko

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
3.dTDSPx15

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2103
CH2 - 114

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2297
G 335
Vedúca katedry
Streda09:00 – 10:30

Mgr. Michal Zoller

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
2.dSJ

Yuliia Zolotarova

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Prevádzkový odbor Družba, Oddelenie prevádzky a hygieny Družba
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Mgr. Gabriel Zorkócy

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL/x
Prvá Predchádzajúca ... 693 694 [695] 696 697 ... Nasledujúca Posledná