Zamestnanci a doktorandi

akad. mal. Lýdia Zvolenská

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Anatomický ústav
umelecký grafik
+421 2 9011 9345
02/593 57 345

Mgr. Branislav Žabenský

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
5.dALX

Mgr. Ľudmila Žalkovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2148

Mgr. Petra Žaludová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
2.dVD

RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9181
B2-325

Mgr. Silvia Žarnovičanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB_UMB

Mgr. Lucia Žatková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
6.dTES_UVoZ
Prvá Predchádzajúca ... 697 698 [699] 700 701 ... Nasledujúca Posledná