Zamestnanci a doktorandi

Khadijeh Abdollahi

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK
2.dMANaj/x

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 9165
02/206 67 165
265
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.

Ing. Miroslav Ábel

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie informačných technológií
Technický správca IIKS
02/206 69 864
B 020

Ľubica Ábelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobec. učtárne a fin. oper.
referentka všeobecnej učtárne
+421 2 9010 9469
10 9469
SB 218

Adamu Braimah Abille

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK
2.dESP3

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra dogmatickej teológie
profesor

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent
+421 2 9014 9464
G-136

MUDr. RNDr. Jaroslava Adamčáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
1.dON/x

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná