Zamestnanci

prof. Mgr. František Ábel PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 9165
02/206 67 165
265
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.

Ing. Miroslav Ábel

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
02/206 69 864
B 020

Ľubica Ábelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 9469
10 9469
SB 218

Mgr. Ľudmila Ábelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Celoživotné vzdelávanie, Kontinuálne, kariérové a kompetenčné vzd
odborný administratívny zamestnanec kult

Milan Abík

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností
strážnik

Mgr. Jana Abraham

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Utorok 09:30 - 10:30
Štvrtok 09:30 - 10:30

Mgr. Miroslava Abrahámová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Kristína Ácsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolský internát Družba UK, Hospodársko-ekonomický úsek, Ubytovacie oddelenie pre študentov
Zamestnanec

prof. ThDr. Anton Adam PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

prof. ThDr. Anton Adam PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Dohoda
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná