Zamestnanci

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 9165
02/206 67 165
265
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.

Ing. Miroslav Ábel

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
02/206 69 864
B 020

Ľubica Ábelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 9469
10 9469
SB 218

Mgr. Jana Abraham

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Pondelok 09:30 - 10:30
Štvrtok 12:15 - 13:15

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9464
02/602 96 464
G-136

Alexandra Adámeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Dekanát, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
21320
F2 4

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736
41736

PharmDr. Adriana Adamičková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, V. interná klinika, Jednotka klinického výskumu
odborný zamestnanec v biologických a v p

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná