Zamestnanci

Milan Živický

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie prevádzky
vrátnik

Ivan Žoldoš

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, Technický úsek, Oddelenie údržby
maliar izieb, interiérov

RNDr. Jana Žolková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PaedDr. Viera Žufková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
odborná asistentka vysokej školy / univerzity
02/50117210
02/50117210
č. 117 (Odbojárov 10)
Prvá Predchádzajúca ... 696 697 [698]