Zamestnanci a doktorandi

PharmDr. Laura Adamkovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
3.dKFC

MUDr. Louise Mária Adamová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
4.dNE

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník

MSc. Mohammad Adnan

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC

Ing. Karolína Adzimová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
1.dIGH/x

Bc. Renáta Ághová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek pre vzdelávanie a podporu študentov, Študijné oddelenie, Referát denného štúdia
referent
+421 2 9015 9441
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná