Zamestnanci

Martina Adamjáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453
41453

Mgr. Laura Adamkovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
1.dKFC

JUDr. Norbert Adamov, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, Prevádzkový úsek, Oddelenie správy budov, Referát inventarizácie a hygieny
správca budovy a majetku

MUDr. Louise Mária Adamová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
2.dNE

ICLic. Ján Adamus

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/327 77 124

Mgr. Mgr. Silvia Adzimová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
2.dOT/x

MUDr. Erika Adžemović

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. rádiologická klinika
7.dRR/x

Renáta Ághová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdelávaciu činn., Študijné oddelenie, Referát denného štúdia
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9015 9441
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná