Zamestnanci a doktorandi

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453
41453

PharmDr. Laura Adamkovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
2.dKFC

MUDr. Louise Mária Adamová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
3.dNE

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Mgr. Silvia Adzimová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
3.dOT/x

Hamid Afzali

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
1.dFGG_GGU

Renáta Ághová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdelávaciu činn., Študijné oddelenie, Referát denného štúdia
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9015 9441

Friday Ikechukwu Agu

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
2.dAPM_MU

MSc. Kishan Aherwar

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
3.dTES
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná