Personnel

M.A. Pejman Abbasi Pashaki

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences
1.dGEN_BMC

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evangelical Lutheran Theological Faculty, Katedra Novej zmluvy
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9020 9165
02/206 67 165

Ing. Miroslav Ábel

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Social and Economic Sciences, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
02/206 69 864

Ľubica Ábelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rectorate, Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 9469
10 9469
SB 218

Mgr. Jana Abraham

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Institute of Legal Communication in Foreign Languages
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Monday 09:30 - 10:30
Thursday 12:15 - 13:15

Daniela Viviane Abratzky

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Management
5.dPM/x

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Roman-Catholic Theology, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

Mgr. Jozef Adam

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Arts
5.dMK/x
[1] 2 3 ... Next page Last page