Personnel

Khadijeh Abdollahi

Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Katedra informačných systémov
1.dMANaj/x

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Comenius University in Bratislava, Evangelical Lutheran Theological Faculty, Katedra Novej zmluvy
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9020 9165
02/206 67 165

Ing. Miroslav Ábel

Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
02/206 69 864

Ľubica Ábelová

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 9469
10 9469
SB 218

M.A. Adamu Braimah Abille, M.A.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences
1.dESP3

Mgr. Kristína Abrahámovičová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra zoológie
1.dZOL

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Roman-Catholic Theology, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9464

Mgr. Jana Adamčáková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine
4.dNPF

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1] 2 3 ... Next page Last page