Personnel

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Comenius University in Bratislava, Evangelical Lutheran Theological Faculty, Katedra Novej zmluvy
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9020 9165
02/206 67 165

Ing. Miroslav Ábel

Comenius University in Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
02/206 69 864

Ľubica Ábelová

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 9469
10 9469
SB 218

Mgr. Jana Abraham

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Institute of Legal Communication in Foreign Languages
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Monday09:30 – 10:30
Thursday12:15 – 13:15

Mgr. Kristína Abrahámovičová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Ústav molekulárnej biomedicíny
laborant v biológii a príbuzných odboroc

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Roman-Catholic Theology, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9464

MUDr. Zuzana Adamcová Petríková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine
5.dARES/x

Mgr. Jana Adamčáková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine
4.dNPF
[1] 2 3 ... Next page Last page