Zamestnanci a doktorandi

MUDr. Adam Adamec

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
4.dGP

Alexandra Adámeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Dekanát, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
F2 - 4

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736
41736

MDDr. Matúš Adamička

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
3.dAHaE/x

PharmDr. Adriana Adamičková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, V. interná klinika, Jednotka klinického výskumu
odborný zamestnanec v biologických a v p

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Tomáš Adamík

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK
Projektový manažér
+421 2 9026 8807
0911 778 823

Ing. Tomáš Adamík

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK
technický pracovník

Martina Adamjáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná