Zamestnanci a doktorandi

MUDr. Adam Adamec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent

Alexandra Adámeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
320
F2 - 4

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736
41736

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Tomáš Adamík

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK
Projektový manažér
+421 2 9026 8807
0911 778 823

Martina Adamjáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty, Referát pre rozvoj fakulty
referent v administratíve, i. n.
043/2633 328
41328

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453
41453

Mgr. Marek Adamkovič

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
1.dTRP17
+421 2 9012 2097
508 NB
Konzultačné hodiny po dohode emailom
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná