Proxy

Na Univerzite Komenského sú k dispozícii dva proxy servery - proxy.rec.uniba.sk a proxy.uniba.sk. V prípade, že chcete využiť ich služby, je potrebné nastaviť internetový prehliadač, ktorý používate. 

Nastavenie proxy v Google Chrome

  1. Klikneme na tlačidlo "Prispôsobiť a ovládať prehliadač Google Chrome" (tri horizontálne bodky).

 

 

2. V ľavej časti klikneme na "Rozšírené" a následne na "Systém". V strednej časti okna zvoľte  "Otvoriť nastavenia proxy servera v počítači". 

3. V novom okne zapneme možnosť "Automatické zisťovanie nastavenie" a "Použitie skriptu nastavenia" a do poľa "Adresa skriptu" napíšeme: http://www.uniba.sk/proxy.pac a uložíme nastavenie.

Alebo môžeme využiť manuálne nastavenia nasledovne: zapneme možnosť "Používanie servera proxy", napíšeme adresu proxy.uniba.sk a port 3128. Nastavenie potvrdíme kliknutím na "Uložiť".  

Proxy server proxy.uniba.sk je možné využívať aj z počítačových sietí mimo univerzity (napr. z domu). V takomto prípade je však vyžadovaná autentifikácia používateľa prístupovým kódom (také isté heslo ako do siete EDUROAM). Toto je výhodné pri prístupe k externým informačným zdrojom univerzity.

V prípade ak používate ako prehliadač Firefox, tak použite návod na tejto stránke.

V prípade problémov s použitím proxy serverov sa obráťte na CePIT - Hotline UK.