Nastavenie proxy pre Firefox

Nastavenie proxy vo Firefoxe

1. V pravo hore klikneme na tlačítko "Otvorí ponuku" - tri horizontálne čiarky. Z ponuky vyberieme "Možnosti".

2. V možnostiach dole nájdime "Nastavenie siete" a pri ňom stlačíme tlačítko "Nastavenia".

3. V nastaveniach pripojenia označíme možnosť "Adresa URL pre automatické nastavenie serverov proxy" a zadáme tam adresu: http://www.uniba.sk/proxy.pac. Nastavenie potvrdíme stlačením "OK".

Alebo môžeme využiť manuálne nastavenia nasledovne: zapneme možnosť "Ručné nastavenie serverov proxy", do poľa "Server proxy HTTP" napíšeme adresu proxy.uniba.sk a do poľa "Port" 3128. Nastavenie potvrdíme kliknutím na "OK".