Externé informačné zdroje

Nástroje:

Summon Discovery Tool  - vyhľadávací nástroj

Writefull - Writefull Revise (online nástroj na korekciu akademických textov v anglickom jazyku), Writefull Cite (online nástroj na korekciu citovania), doplnok Writefull na stiahnutie

 

Scientometrické databázy:

Web of Science - Web of Science Core Collection, CCC, JCR a ESI (NISPEZ)

SCOPUS (NISPEZ)

Plnotextové databázy:

BOOKPORT [odborná kolekcia e-kníh vydavateľstva GRADA, prihlasovanie cez konto, návod]

ProQuest Ebook Central Academic Complete

EBSCOhost Web je jednotná platforma pre prístup k databázam:

Academic Video Online - rozsiahla multiodborová kolekcia inštruktážnych a náučných videí

Statista.com - štatistické údaje a analýzy z rôznych oblastí z viac ako 50 krajín sveta

ProQuest Central

JSTOR

Oxford Journals

ScienceDirect (NISPEZ)

SpringerLink (NISPEZ)

Springer eBooks (NISPEZ) - pokračovanie konzorcionálneho prístupu k e-knihám na rok 2020 bolo obmedzené na 6 kolekcií: prírodné vedy, medicína, chémia, počítačové vedy, životné prostredie a strojárenstvo

Springer Nature (NISPEZ)

Wiley Online Library (NISPEZ)

Knovel  (NISPEZ) 

REAXYS (NISPEZ)

CAS SciFinder Discovery Platform (NISPEZ) - CAS SciFinder, CAS ChemZent, CAS Analytical Methods, CAS Formulus - potrebné vytvoriť si osobný účet s použitím univerzitnej e-mailovej adresy (@uniba.sk). Registrovať sa je potrebné v rámci internetovej siete UK na odkaze: https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=3C25A198X86F3503FX48F6BF482E3026DF16

IEEE Xplore

UV/Vis+ Photochemistry Database - projekt pozostávajúci z 2 služieb: Literary Service (publikácie, autori, dáta o teplotách, tlaku a pod.) a Spectra Service (spektrálne dáta, grafy iné fotochemické informácie).

 

Open Access zdroje:

Inštitucionálny repozitár UK

SCOAP - Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

EZB - Electronic Journals Library

DOAJ - Directory of Open Access Journals  

DOAB - Directory of Open Access Books

FREE E-Journals Resource 

Forum Historiae - časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy

* * *

OA časopisy Oxford University Press

OA časopisy Cambridge University Press

OA časopisy Taylor & Francis Online

Journal of Visualized Experiments - videočlánky a protokoly z oblasti prírodných vied, medicíny, inžinierstva a životného prostredia

***

Výber voľne prístupných informačných zdrojov pre spoločenskovedné odbory

Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

Podmienky prístupu k EIZ

Prístup k viacerým vyššie uvedeným informačným zdrojom je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ (licenčné podmienky).

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

UK sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky prístupu stanovené tvorcami a poskytovateľmi EIZ. Keďže podmienky sa rôznia v závislosti od konkrétneho EIZ, resp. času - je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného informačného zdroja v časti "Terms and Conditions". Vo všeobecnosti však platí, že je zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ pre celú univerzitu.