Externé informačné zdroje

Nástroje na vyhľadávanie:

Portál e-časopisov UK (NISPEZ)

Summon Discovery Tool

 

Scientometrické databázy:

Web of Science - Web of Science Core Collection, CCC, JCR a ESI (NISPEZ) - novinky na platforme Web of Science (prezentácia zo seminára) 

SCOPUS (NISPEZ)

 

Plnotextové databázy:

ProQuest Ebook Central Academic Complete

EBSCO: eBook Academic Collection; ATLA Religion Database with ATLA Serials a databázy American Psychological Association (APA) - PsycARTICLES, PsycBOOKS, PsycEXTRA, PsycTESTS

Academic Video Online - rozsiahla multiodborová kolekcia inštruktážnych a náučných videí

Statista.com - štatistické údaje a analýzy z rôznych oblastí z viac ako 50 krajín sveta

ProQuest Central

GALE Cengage - AcademicOneFile, GeneralOneFile

JSTOR

Oxford Journals

ScienceDirect (NISPEZ)

SpringerLink (NISPEZ)

Springer eBooks (NISPEZ) - pokračovanie konzorcionálneho prístupu k e-knihám na rok 2020 bolo obmedzené na 6 kolekcií: prírodné vedy, medicína, chémia, počítačové vedy, životné prostredie a strojárenstvo

Springer Nature (NISPEZ)

Wiley Online Library (NISPEZ)

Knovel  (NISPEZ)

REAXYS (NISPEZ) - pokračovanie prístupu k tomuto zdroju nie je pre rok 2020 konzorcionálne zabezpečené

SciFinder (NISPEZ) - pred prvým vstupom potrebná individuálna registrácia cez tento URL odkaz s univerzitnou e-mail adresou (...uniba.sk), po potvrdzujúcej správe treba registráciu aktivovať do 48 hod. Pokračovanie prístupu k tomuto zdroju nie je pre rok 2020 konzorcionálne zabezpečené.

ACM Digital Library (NISPEZ)

 

Open Access zdroje:

SCOAP - Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

EZB - Electronic Journals Library

DOAJ - Directory of Open Access Journals

FREE E-Journals Resource 

Forum Historiae - časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy

***

OA časopisy Oxford University Press

OA časopisy Cambridge University Press

OA časopisy Taylor & Francis Online

Journal of Visualized Experiments - videočlánky a protokoly z oblasti prírodných vied, medicíny, inžinierstva a životného prostredia

***

Výber voľne prístupných informačných zdrojov pre spoločenskovedné odbory

Podmienky prístupu k EIZ

Prístup k viacerým vyššie uvedeným informačným zdrojom je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ (licenčné podmienky).

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

UK sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky prístupu stanovené tvorcami a poskytovateľmi EIZ. Keďže podmienky sa rôznia v závislosti od konkrétneho EIZ, resp. času - je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného informačného zdroja v časti "Terms and Conditions". Vo všeobecnosti však platí, že je zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ pre celú univerzitu.