Archív

O jedinečnej výstave v synagóge, ktorá sa udiala „medzi...02. 11. 2020

Projekt profesorky Jaroslavy Šickovej-Fabrici, akad. sochárky, pôsobiacej na Pedagogickej fakulte UK, zaujal komplexnosťou myšlienkového prepojenia, ktorého...

Univerzita Komenského prijme vďaka SASPRO 2 desať vedcov zo...02. 11. 2020

Bratislava 2. novembra 2020: Úspešný projekt boja proti odlivu mozgov Slovenskej akadémie vied má svoje pokračovanie spolu s Univerzitou Komenského a...

Študentský klub UNIQUE v Mlynskej doline ožije02. 11. 2020

Bratislava 2. novembra 2020: Univerzita Komenského sa na základe výsledkov študentskej ankety rozhodla pokračovať v tradícii študentského klubu UNIQUE. Vo...

Vyhlásenie slovenských rektoriek a rektorov k situácii na...01. 11. 2020

My, podpísané rektorky a podpísaní rektori slovenských univerzít a vysokých škôl, sa zásadne ohradzujeme voči stanovisku prezídia Slovenskej rektorskej...

Šafko, ako ho ne(s)poznáte30. 10. 2020

Z auly máte fotku ešte z promócie staršej sesternice, v amfiteátri ste decentne prezívali nejednu prednášku či zasadnutie akademického senátu, za tie roky ste...

Vyhlásenie šiestich rektorov Združenia V7 a predsedu SAV k...27. 10. 2020

My, šiesti rektori združenia V7 a predseda SAV, sme s veľkým znepokojením sledovali eskaláciu napätia medzi AS STU a rektorom STU Miroslavom Fikarom v...

Univerzita v čase krízy pripravuje efektívnejší model...27. 10. 2020

Bratislava 27. októbra 2020: V marci 2020 Univerzita Komenského takmer úplne uzavrela svoje internáty. Ubytovanie znovu poskytovala počas leta a od začiatku...

Budova na Gondovej by mohla dávať interaktívne hodiny...27. 10. 2020

Predstavte si situáciu, že by ste chceli niekoho oboznámiť s turbulentnými dejinami Slovenska v 20. storočí v autentických priestoroch, no dal by vám na to len...

Deň otvorených dverí online26. 10. 2020

5. - 6. november 2020 (štvrtok - piatok), od 10.00 do 11.20 hod., online

Využívajme naše univerzitné budovy, vráti sa nám to23. 10. 2020

Ak by raz univerzita nemusela riešiť rekonštrukciu svojich budov a nebola by limitovaná peniazmi, sníva o športových zónach pre študentov v Mlynskej doline či...

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôd21. 10. 2020

Bratislava 21. októbra 2020: Akademický senát UK (ďalej len AS UK) a Vedenie UK, ktoré zastupujú akademickú obec Univerzity Komenského v Bratislave, vyjadrujú...

Ako dodržať akademickú etiku pri písaní vedeckých a...21. 10. 2020

Ak sa o pár rokov nechcete brániť tým, že napriek všetkým výhradám ste svoju záverečnú prácu napísali predsa „lege artis“, príp. ju na počítači za vás...

Ako učiť zahraničných študentov – kurz pre učiteľov UK15. 10. 2020

Ako pripraviť kurz pre zahraničných študentov tak, aby bol čo najviac prínosný aj pre domácich študentov? Ako zvládnuť výučbu v angličtine aj keď nie som...

Univerzita zavádza mimoriadne kontroly na internátoch ako...15. 10. 2020

Bratislava 15. októbra 2020: Univerzita Komenského v Bratislave od 5. októbra 2020 prešla na dištančnú výučbu a navrhla študentom bývajúcim na internátoch, aby...

Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy sa stal Fedor...14. 10. 2020

V stredu 14. októbra 2020 sa po druhýkrát udeľovali ceny ESET Science Award. Podujatie sa tento rok konalo v Starej tržnici za prísnych hygienických opatrení....