Archív

Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme...13. 01. 2021

Bratislava 13. januára 2021: My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v...

Zoznámte sa s novou európskou alianciou univerzít ENLIGHT 12. 01. 2021

ENLIGHT združuje deväť univerzít rôzneho charakteru, ktoré predstavujú budúcnosť vzdelávania. Svoju činnosť začne virtuálnym týždňom (1. až 5. marca 2021)...

ONLINE VZDELÁVANIE – pozor na podvodné emaily a telefonáty11. 01. 2021

Chceli by sme vás upozorniť na podvodné telefonáty a emaily, v ktorých sa podvodníci snažia získať údaje, prípadne prístup k vášmu počítaču. Podvodníci sa...

Karanténa a dištančná výučba – katastrofa alebo výhoda?11. 01. 2021

Rok 2020 bol výzvou asi vo všetkých oblastiach života. Výnimkou nebola ani výučba na vysokých školách, ktoré sa museli popasovať s príchodom nového vírusu a...

Historická zodpovednosť politikov, vedcov a učiteľov08. 01. 2021

"Ocitli sme sa v situácii historickej šance pre politikov, ktorí riadia náš štát. Ak správne využijú fond obnovy a zabezpečia nutné reformy na zvýšenie kvality...

Desatoro duševného zdravia (aj počas pandémie)25. 12. 2020

Uplynulo už dosť rokov od chvíle, kedy mi zavolali z Ligy pre duševné zdravie, že by potrebovali vypracovať osvetový materiál o tom, ako si zachovať duševné...

iBOBOR 202022. 12. 2020

Aj túto jeseň FMFI UK s podporou partnerov úspešne zorganizovala informatickú súťaž pre desiatky tisícov žiakov ZŠ a študentov SŠ.

Namiesto rigidných zadaní riešime reálne problémy21. 12. 2020

Bakalársky titul získal z informatiky na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU). Svoje IT vedomosti si však...

Vianočná rapsódia21. 12. 2020

Fixácia na ideálny „obraz Vianoc“ nás môže obrať o skutočné vianočné posolstvo.

The man who taught the scientists all over the world to...21. 12. 2020

“I have a PhD in molecular biology and I still barely understand what most scientists are talking about,” US scientist John Bohannon admits with a smirk during...

Americkí vedci zistili...21. 12. 2020

Slovenské redakcie len zriedka dávajú väčší priestor vede a ešte zriedkavejšie majú na vedu vyčlenených redaktorov, ktorí sa venujú výlučne popularizovaniu...

Teológia musí pristupovať k vieroučnej tradícii kriticky21. 12. 2020

Mysleli ste si, že teológia, ktorá celé stáročia venuje pozornosť rovnakému korpusu textov, už pri ich interpretácii predsa nemôže prísť s prevratným zistením,...

Ľudia potrebujú vo vede vidieť prínos pre svoj život21. 12. 2020

Ako to vyzerá s popularizáciou vedy a techniky na Slovensku? O ktoré vedecké témy javí verejnosť najväčší záujem a s čím to súvisí? Čo by malo byť vlastne...

Právnická fakulta UK nominovala Daniela Lipšica do funkcie...20. 12. 2020

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „PraF UK“) dňa 18. 12. 2020 podala do podateľne Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky...