Archív

Vyhlásenie k nájmom v Mlynskej doline17. 12. 2019

Vyhlásenie zo 17. decembra 2019 Univerzita Komenského v Bratislave v septembri vypovedala nájomné zmluvy niektorým nájomcom pôsobiacim...

Žilina ocenila lekárov z martinskej fakulty16. 12. 2019

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová ocenila dňa 14. decembra 2019 v Slovenskom komornom divadle v Martine osobnosti kraja. Najvyššie...

Vzdelanie jednotlivcov je prínosom pre spoločnosť16. 12. 2019

Vzdelávanie nepatrilo u našich politikov nikdy k populárnym témam. Paradoxné? Aká je hodnota vzdelania? Zaujímalo nás, čo si o tom myslí a aký má názor na...

Udelenie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej16. 12. 2019

Dňa 16. decembra 2019 sa v prezentačnom centre AMOS konalo udeľovanie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej.

Areál Mlynov UK slúži primárne študentom a vedenie...13. 12. 2019

Bratislava 13. december 2019: Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) má zákonom uloženú povinnosť spravovať svoj majetok so starostlivosťou riadneho...

Zasadnutie AS UK13. 12. 2019

Dňa 4. decembra 2019 prebehlo v Aule UK ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu UK (AS UK).

Životné jubileum bez odpočtu odžitých rokov13. 12. 2019

Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc. Asi toto mi prichádza na myseľ, ak ide o dámu v zrelom veku s vitalitou mladice a hlavou plnou nie...

Mala by byť filozofia nahradená vedou?12. 12. 2019

Výskumníci a výskumníčky z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK budú skúmať, či má byť filozofia nahradená vedeckými skúmaniami, alebo či by isté hranice...

Diagnostické centrum profesora Hamara12. 12. 2019

Keď sme sa v júni na redakčnej rade rozhodli, že od nového akademického roka začneme v časopise postupne predstavovať výnimočné pracoviská našich fakúlt,...

Univerzita Komenského má štyroch nových profesorov11. 12. 2019

Dňa 10. decembra 2019 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj štyria...

Univerzitné majstrovstvá Slovenska vo florbale ovládla UK10. 12. 2019

V termíne 12. až 13. novembra 2019 sa výber Univerzity Komenského zúčastnil na univerzitných majstrovstvách Slovenska vo florbale v Košiciach. Z turnaja si...

Historické a aktuálne problémy environmentálnych záťaží09. 12. 2019

Dňa 18. decembra 2019 (streda), o 14.30 hod., PriF UK, Ilkovičova 6, Bratislava

S humorom ide život i veda ľahšie09. 12. 2019

„Už v 17 rokoch som vedel takmer správne napísať vzorec chloridu sodného SoCl a kysličníka siričitého KS (teraz je to oxid sírový SO). Po skončení strednej...

Poslaním lekár06. 12. 2019

Deväťdesiatročný profesor študoval počas vojny a po prevrate. Prvý september 1939. Svet si ho pamätá ako začiatok druhej svetovej vojny. Pre Michala Valenta to...

XIX. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny...06. 12. 2019

Dňa 27. až 28. januára 2020 (pondelok - utorok), Bratislava