Výsledky výberových konaní

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. mája 2024 (profesor, Katedra rímskeho práva a cirkevného práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. mája 2024

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. mája 2024 (profesor, Katedra občianskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. mája 2024

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. mája 2024 (docent, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. mája 2024

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023 (docent, Katedra finančného práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023 (docent, Katedra ústavného práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023 (profesor, Katedra teórie práva a filozofie práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023 (profesor, Katedra teórie práva a filozofie práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023 (docent, Katedra teórie práva a filozofie práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023 (docent, Katedra teórie práva a filozofie práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023 (docent, Katedra správneho a environmentálneho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 15. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023 (profesor, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023 (profesor, Ústav kánonického práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023 (profesor, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023 (docent, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023 (docent, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023 (docent, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023 (docent, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023 (profesor, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023 (profesor, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023 (odborný asistent, Katedra obchodného a hospodárskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023 (odborný asistent, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023 (odborný asistent, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023 (odborný asistent, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023 (odborný asistent, Katedra občianskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023 (odborný asistent, Ústav ekonomických vied)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023 (odborný asistent, Katedra občianskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023 (odborný asistent, Katedra správneho a environmentálneho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023 (odborný asistent, Katedra občianskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. novembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 24. októbra 2023 (riaditeľ, Ústav kánonického práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 24. októbra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 27. septembra 2023 (odborný asistent, Ústav európskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 27. septembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 27. septembra 2023 (odborný asistent, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 27. septembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 27. septembra 2023 (odborný asistent, Katedra finančného práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 27. septembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. júna 2023 (riaditeľ ústavu, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. júna 2023 (docent, Ústav ekonomických vied)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. júna 2023 (profesor, Katedra rímskeho a cirkevného práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. júna 2023 (profesor, Katedra správneho a environmentálneho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 16. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (vedúci oddelenia, Oddelenia spolupráce a ďalšieho vzdelávania)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (vedúci oddelenia, Oddelenie rozvoja a zabezpečovania kvality)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (vedúci oddelenia, Ekonomické oddelenie)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (odborný asistent, Katedra finančného práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (odborný asistent, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (odborný asistent, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (odborný asistent, Ústav kánonického práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (odborný asistent, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (odborný asistent, Ústav klinického právneho vzdelávania)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (odborný asistent, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (odborný asistent, Ústav ekonomických vied)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 (odborný asistent, Katedra občianskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 7. júna 2023 

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023 (docent, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023 (docent, Katedra finančného práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023 (profesor, Ústav európskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023 (profesor, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023 (profesor, Katedra správneho a environmentálneho práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023 (profesor, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023 (profesor, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023 (docent, Katedra ústavného práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023 (profesor, Katedra ústavného práva)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. mája 2023