Výsledky výberových konaní

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 25. januára 2024 (prednosta a odborný asistent, Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 25. januára 2024

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 13. decembra 2023 (asistent)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 13. decembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 6. decembra 2023 (asistenti, odborný zamestnanec vo výskume)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 6. decembra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 18. októbra 2023 (docent, chirurgia)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 18. októbra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 5. októbra 2023 (docent, pediatria)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 5. októbra 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. augusta 2023 (2 funkčné miesta: docent, neurológia)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. augusta 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. augusta 2023 (profesor, neurológia)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. augusta 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. augusta 2023 (prednosta a odborný asistent)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 17. augusta 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 19. júla 2023 (profesor, chirurgia)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 19. júla 2023 

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 6. júla 2023 (docent, oftalmológia)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 6. júla 2023 

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 27. júna 2023 (profesor, patologická anatómia a súdne lekárstvo)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 27. júna 2023 

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 6. júna 2023 (2 funkčné miesta docentov, chirurgia)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 6.júna 2023 

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 23. mája 2023 (prednosta a odborný zamestnanec vo výskume)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 23. mája 2023 

Úspešný uchádzač

Neúspešný uchádzač

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 18. mája 2023 (profesor, mikrobiológia)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 18. mája 2023 

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 3. mája 2023 (docent, normálna a patologická fyziológia)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 3. mája 2023 

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 18. apríla 2023 (profesor, normálna a patologická fyziológia)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 18. apríla 2023 

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 05. apríla 2023 (docent, ORL)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 05. apríla 2023 

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 28. marca 2023 (docent, gynekológia a pôrodníctvo)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 28. marca 2023 

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 21. marca 2023 (docent, vnútorné choroby)

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 21. marca 2023

Výpis zo zápisnice z výberového konania zo dňa 14.12.2022

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta v súlade s ustanoveniami vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) č. 19/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK, zverejňuje nasledujúce informácie na účely overenia výsledku výberového konania:

 

a) Termín výberového konania:   

14. 12. 2022

b) Obsadzované miesto:  

Prednosta Anatomického ústavu LF UK

c) Zoznam členov výberovej komisie:      

1. Doc. MUDr.  Daniel Böhmer, PhD.
                       

2. Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.   
                        

3. Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.  
                         

4. Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. 

5. MUDr. Alexander Kurtanský

d) Počet uchádzačov:

2

f) Údaje o vybranom uchádzačovi:1

 

g) Údaje o neúspešných uchádzačoch:2

 

 

                                                                                                            prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS

                                                                                                                                          dekan 

 

1 Započítavajú sa len uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá a boli pozvaní na výberové konanie

2 Podľa § 77 ods. 8 písm. b) zákona o vysokých školách sa údaje zverejňujú o uchádzačoch, ktorí na to udelili súhlas