Vyhlásené výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 21. septembra 2023 (odborný asistent a odborní zamestnanci vo výskume)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 21. septembra 2023

Povinné prílohy k prihláške

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023 (prednosta a odborný asistent- Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023

Prihlášky spolu s prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB“ do 29.09.2023 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023 (prednosta a odborný asistent- I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023

Prihlášky spolu s prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu I. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny“ do 29.09.2023 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023 (prednosta a odborný asistent- II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023

Prihlášky spolu s prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu II. Neurologickej kliniky LF UK a UNB“ do 29.09.2023 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023 (prednosta a odborný asistent- Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UN Bratislava)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023

Prihlášky spolu s prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu Kliniky nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB“ do 29.09.2023 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023 (prednosta a odborný asistent- Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023

Prihlášky spolu s prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB“ do 29.09.2023 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023 (prednosta a odborný asistent- V. interná klinika LF UK a UN Bratislava)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 8. septembra 2023

Prihlášky spolu s prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením „Prihláška do výberového konania na miesto prednostu V. internej kliniky LF UK a UNB“ do 29.09.2023 do 15.00 hod. na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava – Úsek námestníka pre ľudské zdroje, Pažítková 4, 821 01 Bratislava.