Vyhlásené výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 12. júla 2024 (asistenti)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 12. júla 2024

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 2. júla 2024 (lektori, asistenti, odborní asistenti a odborní zamestnanci vo výskume)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 2. júla 2024

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 26. júna 2024 (prednosta a odborný asistent-Klinika pediatrickej urológie LF UK a NÚDCH)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 26. júna 2024

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 23. augusta 2024 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava (na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate).

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 26. júna 2024 (prednosta a odborný asistent-Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 26. júna 2024

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 23. augusta 2024 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava (na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate).

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 26. júna 2024 (prednosta a odborný asistent-Detská klinika LF UK a NÚDCH)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 26. júna 2024

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 23. augusta 2024 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava (na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate).

Povinné prílohy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 26. júna 2024 (prednosta a odborný asistent-Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 26. júna 2024

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 23. augusta 2024 na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava (na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate).

Povinné prílohy