Certifikačná autorita

 Univerzita Komenského na svojich serveroch používa celosvetovo uznávané certifikáty vydané cez európsku sieť Terena Certification Services, preto vo väčšine prípadov nie je z Vašej strany potrebná žiadna akcia. Ak by bolo predsa len niečo potrebné urobiť, na tejto stránke nájdete súbory.  

Certifikáty

Certifikát Koreňovej certifikačnej autority UK (DER)(PEM)

  • SHA1 Fingerprint=43:B0:B6:73:AA:32:33:0A:F0:93:4D:2B:AE:7D:CB:11:1C:1F:BB:32
  • Platnosť: 1.12.2004 - 26.11.2024

Certifikát Serverovej certifikačnej autority UK (DER)(PEM)

  • SHA1 Fingerprint=2E:1D:61:D4:31:F5:CE:AE:12:CD:9A:79:AA:E2:B3:70:31:52:97:46
  • Platnosť: 29.11.2014 – 26.11.2024

Certifikát Personálnej certifikačnej autority UK (DER)(PEM)

  •  SHA1 Fingerprint=5D:7C:3E:07:D8:75:80:43:D9:A3:A6:CB:38:D1:48:30:09:B3:E9:D1
  • Platnosť: 19.3.2018 – 25.10.2024

Ak Vám prehliadač vyhadzuje varovanie o nedôveryhodnom certifikáte, postupujte podľa návodu na inštaláciu certifikátu do webového prehliadača.

V prípade ďalších otázok alebo požiadaviek nás môžete kontaktovať na cauniba.sk

 

Revokačné zoznamy

  • Zoznam zrušených certifikátov KCA UK (CRL)(PEM)
  • Zoznam zrušených certifikátov CA pre web servery (CRL)(PEM)
  • Zoznam zrušených osobných certifikátov (CRL)(PEM)