Dni IIKS

Dni IIKS sa tento rok budú konať v priestoroch kongresového centra hotela Družba v termíne 06.-07.06.2023. 

Program "Dni IIKS 2023":

Utorok 6.6.2023 

 

Čas: 8:45

Miesto: konferenčná sála Družba

Program: otvorenie a privítanie:

 

 • Ing. Pavel Beňo Ph.D.  - riaditeľ Centra Informačných technológií Univerzity Komenského
 • UK na ceste k Data Driven University -  RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. - štatutárna zástupkyňa rektora UK pre integráciu informačných systémov univerzity a zastupovanie záujmov univerzity v konzorciu AiS

Čas: 9:00 – 12:00

Miesto: konferenčná sála Družba

Program: prezentácie firiem IT sektora:

 • Microsoft Peter Sucha : (Ne) bezpečnosť použitia umelej  inteligencie v procese výučby
 • Atos – Peter Balco: Úloha podnikovej architektúry pre efektívne riadenie organizácií
 • SAS – Katarína Krausová (SAS), Alžbeta Garajová (CIT): Možnosti zberu a analýzy dát na UK v Bratislave
 • Exe Miloš Murza, Martin Gucký: Moderná bezpečnosť na Univerzite
 • Datalan Martin Sukuba: Kybernetická bezpečnosť – legislatívne a technologické požiadavky
 • iServices - Pavol Šimák: Aplikovanie kybernetickej bezpečnosti pomocou ESET XDR platformy
 • SlovShore - Pavol Tegel, Viktor Masarovic: SlovShore a NordERP - Implementácia ERP Jeeves

Čas: 12:00 - 13:00

Program: obedová prestávka


Čas: 13:00 - 16:30

Miesto: konferenčná sála Družba

Program: prezentácie firiem IT sektora:

 • Staffino – Richard Kraus: Hlas zákazníka
 • Elkan - Václav Žák, Zdeněk Buk: Wolfram Mathematica: Efektivnější nástroj pro výpočty, prototypování a prezentaci
 • ALEF Distribution SKMarek Golha,  Miroslav Šimko, Lukáš Bordák: NetApp – krása a harmónia v dátovom centre – aj univerzitnom
 • InterWay - Ivan Fratrič, František Baranec: Technológie pre univerzity a získavanie finančných prostriedkov na projekty
 • AlanataRastislav Daniš: Otvorená platforma s podporou AI - nevyhnutnosť pri prevádzke moderných aplikácií
 • sli.do (Cisco)Ľubo Drobný: Moderné štúdium so Slido.

 

Streda 7.6.2023

 

Čas: 9:00 - 12:00

Miesto: konferenčná sála Družba

Program: Univerzitné IT fórum:

 • Bezpečnosť univerzitných informačných systémov - Ing. Pavel Beňo Ph.D., riaditeľ Centra Informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave
 • Cesty ku zelenšiemu IT na UK - RNDr. Tomáš Fazekaš PhD., vedúci Referátu infraštruktúry IKT
 • Office365 – MS Stream koniec služby, novinky v Office 365, Asset Management v Alvao - Ing. Tomáš Štrba, vedúci Referátu prevádzky IKT a poverený vedúci Referátu rozvoja IKT
 • Microsoft Intune – správa zariadení, Microsoft Surface Huby na fakultáchMgr. Michal Lenhart, CIT, Referát služieb IKT, správca služieb
 • Aktuálne otázky vo verejnom obstarávaní v oblasti IKT - Mgr. Martin Dufala, PhD., vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek
 • Podpora open science/open access - čo by sme mali a čo (z)môžeme - Mgr. Jana Ilavská, riaditeľka Akademickej knižnice UK

Čas: 12:00 - 13:00

Program: obedová prestávka


Čas: od 13:00

Miesto: zasadačka č.1

Program: Zasadnutie Technickej skupiny UK a tímov, pracovná diskusia

 • s plynulým prechodom do neformálneho riešenie problémov, diskusie, networkingu
 • v prípade pekného počasia – vonku voľné a športové aktivity na priľahlom športovisku: beach volejbal, tenis, basketball, streľba z luku, rafting
 • v prípade zlého počasia – voľné aktivity so spoločenskými hrami a diskusie pri káve a čaji v zasadačke č.1