FAQ

"Môžem si predĺžiť svoj Erasmus pobyt na ďalší semester?"
Áno, treba si však ustrážiť termín odovzdania dokumentácie - mesiac pred skončením pôvodného termínu. Všetky informácie ohľadne predĺženia pobytu nájdete na stránke Študenti - stáže: počas pobytu.

 "Môžem si skrátiť svoj Erasmus pobyt?"
Áno, avšak po skrátení nesmie byť pobyt kratší ako 2 mesiace, študent musí splniť všetky podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory a študent musí vrátiť alikvotnú časť grantu.

"Môžem sa o rovnaký typ Erasmus mobility uchádzať aj ďalší akademický rok?"
Áno. Každý študent môže za jeden stupeň štúdia absolvovať mobility (štúdium a stáž) v súhrnnom počte maximum 12 mesiacov. Pri spojenom bakalárskom a magisterskom štúdiu, alebo pri štúdiu všeobecného a zubného lekárstva alebo farmácie má študent nárok absolvovať mobility (štúdium a stáž) v súhrnnom počte maximum 24 mesiacov.

"Môžem kombinovať študentskú mobilitu – štúdium a študentskú mobilitu – stáž?"
Áno, ale mobilita štúdium a mobilita stáž musia na seba nadväzovať kontinuálne. Dĺžka mobility štúdium musí byť minimálne 3 mesiace a študentovi prislúcha grant podľa tabuľky mobilita štúdium na celé obdobie.

"Môže mi byť grant zaslaný na zahraničný účet?"
Áno, ale v tomto prípade musí mať študent účet v zahraničí zriadený ešte pred odovzdaním Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory a musí doložiť dodatočné informácie o účte podľa pokynov OPE rektorátu.

"Prepláca sa mi cestovné?"
Nie. Je možné ale požiadať o tzv. green travel jednorazový príspevok vo výške 50€ pokiaľ na cestu na a z mobility využijete nasledovné: zdieľané auto, vlak, autobus...

"Skutočne musím odovzdať všetky potrebné dokumenty k vytvoreniu Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na OPE rektorátu 6 týždňov pred vycestovaním?"
Áno, aby Vám bol vyplatený grant. V prípade, že vycestujete BEZ podpísanej zmluvy, nemusí Vám byť pobyt uznaný.

"Mení sa môj status externého študenta na univerzite ak ma fakulta vyšle na mobilitu Erasmus+ štúdium/stáž"?
Nie, Váš status zostáva nezmenený a aj všetky náležitosti s tým spojené (poplatky za štúdium...).

"Ako sú upravené pracovnoprávne vzťahy externého študenta voči zamestnávateľovi v prípade mobility?"
Štandardne, v zmysle "Zákonníka práce".