Návod na inštaláciu koreňovej certifikačnej autorita

Aby vám webový prehliadač nezobrazoval hlásenie o nedôveryhodnej certifikačnej autorite (Toto pripojenie nie je dôveryhodné; Zabezpečené pripojenie zlyhalo), ako na obrázkoch nižšie, a aby ste mohli bezpečne využívať informačné systémy univerzity, nainštalujte si certifikát univerzitnej certifikačnej autority podľa nasledovného návodu.

Návod pre Mozilla Firefox

Kliknite na tento odkaz.

Zobrazí sa vám nasledovné okno:

Tu vyberte všetky možnosti (na obrázku zvýraznené červenou farbou) a stlačte OK.

Inštalácia je úspešne dokončená, môžete používať univerzitné stránky bez ďalších varovaní.

Ak sa vám aj napriek tomu budú zobrazovať bezpečnostné varovania, alebo budete mať iné problémy pri používaní univerzitných informačných systémov, kontaktujte CePIT - Hotline UK na telefónnom čísle 02/ 592 44 944.

Návod pre Internet Explorer 8

Kliknite na tento odkaz.

Zobrazí sa vám nasledovné okno:

Kliknite na "Otvoriť", zobrazí sa vám nové okno:

Následne kliknite na "Povoliť", zobrazí sa vám nové okno s certifikátom:

Kliknite na "Inštalovať certifikát...", otvorí sa vám sprievodca inštaláciou certifikátu:

Klikajte na "Ďalej", kým sa Vám nezobrazí okno s oznamom o úspešnom nainštalovaní certifikátu: 

Kliknite na "Dokončiť" a zobrazí sa okno s oznamom o úspešnom nainštalovaní certifikátu:

Inštalácia je úspešne dokončená, môžete používať univerzitné stránky bez ďalších varovaní.

Ak sa vám aj napriek tomu budú zobrazovať bezpečnostné varovania, alebo budete mať iné problémy pri používaní univerzitných informačných systémov, kontaktujte CePIT - Hotline UK na telefónnom čísle 02  / 592 44 944.

Návod pre Google Chrome a Opera

(Návody vytvorené pomocou Google Chrome 28.0 a Opera 15.0)

Kliknite na tento odkaz. Stiahnite si alebo priamo otvorte súbor s certifikátom. Pri otváraní súboru s certifikátom sa môže zobraziť nasledujúce okno:

Kliknite na "Otvoriť" (Open). Zobrazí sa nové okno s informáciami o certifikáte.

Ďalej pokračujte podľa návodu pre Internet Explorer.