Certifikačná autorita

 

Certifikáty

Certifikát Koreňovej certifikačnej autority UK (DER)(PEM)

  • SHA1 Fingerprint=43:B0:B6:73:AA:32:33:0A:F0:93:4D:2B:AE:7D:CB:11:1C:1F:BB:32
  • Platnosť: 1.12.2004 - 26.11.2024

Certifikát Serverovej certifikačnej autority UK (DER)(PEM)

  • SHA1 Fingerprint=2E:1D:61:D4:31:F5:CE:AE:12:CD:9A:79:AA:E2:B3:70:31:52:97:46
  • Platnosť: 29.11.2014 – 26.11.2024

Certifikát Personálnej certifikačnej autority UK (DER)(PEM)

  •  SHA1 Fingerprint=72:A5:34:6A:E2:82:F0:33:AB:78:CF:E3:FC:F4:B5:84:E4:11:4D:4B
  • Platnosť: 20.3.2008 – 18.3.2018


V prípade ďalších otázok alebo požiadaviek nás môžete kontaktovať na cauniba.sk

 

Revokačné zoznamy

  • Zoznam zrušených certifikátov KCA UK (CRL)(PEM)
  • Zoznam zrušených certifikátov CA pre web servery (CRL)(PEM)
  • Zoznam zrušených osobných certifikátov (CRL)(PEM)