Rektorát

Adresa

Oddelenie medzinárodných vzťahov
Rektorát UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Prorektor pre medzinárodné vzťahy / Inštitucionálny koordinátor Erasmus+

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1
e-mail: jozef.tancer@uniba.sk
Tel.: +421 2 9010 9227

Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV)

Mgr. Michaela Dallemule

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborná referentka
+421 2 9010 2032

Michal Dzúrik

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborný referent
+421 2 9010 9515
124 NB

Mgr. Ivana Dzúriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborná referentka
+421 2 9010 9234
124NB
fax: 502 44 204

Ing. Katarína Nagyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie medzinárodných vzťahov
odborná referentka
+421 2 9010 9225
101 SB
[1]

Oddelenie programu Erasmus+ (OPE)

Mgr. Anna Duffeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie programu Erasmus
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 2053

Ing. Andrea Haplová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie programu Erasmus
odborná referentka
+421 2 9010 9238

Mgr. Martina Matliaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie programu Erasmus
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 2015

Mgr. Oliver Vavro

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie programu Erasmus
odborný referent
+421 2 9010 2022
[1]

Oddelenie pre univerzitnú alianciu ENLIGHT (OE)

Mgr. Silvia Hlavinková

Úsek pre medzinárodné vzťahy,
projektová koordinátorka
+421 2 9010 2119
Rektorát nová budova 26

Mgr. Ines Chrťan

Úsek pre medzinárodné vzťahy,
projektová manažérka
+421 2 9010 2107
Rektorát NB 26

Mgr. Sára Pajdlhauserová

Úsek pre medzinárodné vzťahy,
projektová koordinátorka
02/9010 2065
Rektorát NB č. 26

Mgr. Daniel Vadas

Úsek pre medzinárodné vzťahy,
projektový manažér
+421 2 9010 2116

Mgr. Martina Vícenová

Úsek pre medzinárodné vzťahy,
komunik.špecialis. pre alianciu ENLIGHT
+421 2 9010 2091

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD.

Úsek pre medzinárodné vzťahy,
projektová koordinátorka
+421 2 9010 9226
Rektorát NB č. 26

Mgr. Marcela Zubriczká

Úsek pre medzinárodné vzťahy,
projektový manažér
+421 2 9010 2096