Ciele projektu

Cieľom projektu je vybudovanie kompetenčného centra, ktoré spája súkromný a verejný sektor a podpora aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti molekulárnej medicíny v tomto centre.

 

Špecifické ciele projektu : 

 

•       Vytvorenie kompetenčného centra pre aplikovaný výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny, reintegrácia vedeckých pracovníkov

•       Vybudovanie kompetenčného centra

•       Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny