Akreditačná rada UK

Zloženie Akreditačnej rady UK:

prírodovedná oblasť vzdelávania:
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc. (chemik, PriF UK)
prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. (informatik, FMFI UK/ETH Zürich, zahraničný odborník)
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. (FTVŠ UK)

lekárska a zdravotnícka oblasť vzdelávania:
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. (lekár, JLF UK)
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. (lekár, LF UK)
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. (farmakológ, FaF UK)

spoločenskovedná oblasť vzdelávania:
prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (právnička, PraF UK)
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. (pedagogička, PdF UK)
prof. Ing. Milan Konvit, PhD. (ekonóm, FSEV UK)

humanitná oblasť vzdelávania:
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc. (filológ, SAV)
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (filozofka, FiF UK)

externé prostredie:
Ing. Elena Kohútiková, PhD. (podpredsedníčka dozornej rady VÚB a.s.)

študenti:
Mgr. Dominik Juračka (študent III. stupňa štúdia, PriF UK)
Mgr. Adriana Jariabková (študentka III. stupňa štúdia, LF UK)

Zasadnutia akreditačnej rady UK

Zápis z 1. zasadnutia AR UK 7. 3. 2022

Zápis z 2. zasadnutia AR UK 8. 4. 2022

Zápis z 3. zasadnutia AR UK 22. 4. 2022

Zápis zo 4. zasadnutia AR UK 6. 5. 2022

Zápis z 5. zasadnutia AR UK 13. 5. 2022

Zápis zo 6. zasadnutia AR UK 20. 5. 2022

Zápis zo 7. zasadnutia AR UK 27. 5. 2022

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 7.3.2_JLF

Dočasné pracovné skupiny AR

Zápis z 8. zasadnutia AR UK 3. 6. 2022

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 8.3.1_FiF

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 8.3.2_PdF

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 8.3.3_EBF

Zápis z 9. zasadnutia AR UK 10. 6. 2022

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 9.3.1a_FiF

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 9.3.2_FMFI

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 9.3.3_PriF

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 9.3.4_FM

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 9.3.5_FSEV

Zápis z 10. zasadnutia AR UK 17. 6. 2022

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 10.3.1_FMFI

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 10.3.2_PriF

Zápis z 11. zasadnutia AR UK 24. 6. 2022

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 11.3.1_PraF

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 11.3.2_PriF

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 11.3.3_FMFI

Zoznam posúdených študijných programov uznesenie - príloha 11.3.4_FaF

Zápis z 12. zasadnutia AR UK 1. 7. 2022

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 12.3.1_PriF

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 12.3.2_FMFI

Zoznam posúdených študijných programov uznesenie - príloha 12.3.3_LF

Zoznam posúdených študijných programov uznesenie - príloha 12.3.4_FTVS

Zápis z 13. zasadnutia AR UK 29. 7. 2022

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 13.3.3 PriF

Zápis z 14. zasadnutia AR UK 19. 8. 2022

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 14.3.3 PraF

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 14.3.2 FMFI

Zoznam posúdených študijných programov - príloha 14.3.1 PdF

Príloha 14.4.1 HVK

Zápis z per rollam hlasovania 12. 12. 2022

Zápis z 15. zasadnutia AR UK 10. 5. 2023

Zápis zo 16. zasadnutia AR UK 17. 5. 2023

Zápis zo 17. zasadnutia AR UK 04.07.2023

Zápis z per rollam hlasovania 5.9.2023

Zápis z 18. zasadnutia AR UK 6.10.2023

Zápis zo zasadnutia AR UK 1.12.2023

Zápis z 20. zasadnutia AR UK 23.2.2024

Zápis z 21. zasadnutia AR UK 26.4.2024

Ostatné prílohy k zápisom sú dostupné na vyžiadanie.