Výsledky výberových konaní

Výsledky výberového konania zo dňa 22.08.2022

Výsledky výberových konaní zo dňa 23.08.2022

Výsledky výberového konania zo dňa 24.08.2022

Výsledky výberového konania zo dňa 25.08.2022

Výsledky výberového konania zo dňa 28.09.2022

Výsledky výberového konania zo dňa 27.10.2022

Výsledky výberového konania

Výsledky výberového konania zo dňa 11.11.2022

Výsledky výberového konania zo dňa 14.11.2022

Výsledky výberového konania zo dňa 02.12.2022

Výsledky výberového konania zo dňa 06.12.2022

Výsledky výberového konania zo dňa 31.01.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 08.03.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 07.07.2023 - KSP

Výsledky výberového konania zo dňa 07.07.2023 - KŠP

Výsledky výberového konania zo dňa 07.07.2023 - KPSP

Výsledky výberového konania zo dňa 10.07.2023 - KAJL

Výsledky výberového konania zo dňa 10.07.2023 - KAJL OA

Výsledky výberového konania zo dňa 10.07.2023 - KH

Výsledky výberového konania zo dňa 10.07.2023 - KPEP

Výsledky výberového konania zo dňa 10.07.2023 - KEOV

Výsledky výberového konania zo dňa 10.07.2023 - KSP

Výsledky výberového konania zo dňa 10.07.2023 - KPSP

Výsledky výberového konania zo dňa 10.07.2023 - KVV1

Výsledky výberového konania zo dňa 10.07.2023 - KVV2

Výsledky výberového konania zo dňa 11.07.2023 -KL doc

Výsledky výberového konania zo dňa 11.07.2023 - KL OA

Výsledky výberového konania zo dňa 11.07.2023 - KL prof

Výsledky výberového konania zo dňa 11.07.2023 - KRJL doc

Výsledky výberového konania zo dňa 11.07.2023 - KRJL OA

Výsledky výberového konania zo dňa 11.07.2023 - KRJL VP

Výsledky výberového konania zo dňa 12.07.2023 - KDPP

Výsledky výberového konania zo dňa 12.07.2023 - KEOV

Výsledky výberového konania zo dňa 12.07.2023 - KHV

Výsledky výberového konania zo dňa 12.07.2023 - KPP

Výsledky výberového konania zo dňa 12.07.2023 - KŠP

Výsledky výberového konania zo dňa 14.07.2023 a 19.07.2023 - tajomník PdF

Výpis zo zápisu a rokovania výberovej komisie zo dňa 17.07.2023, 19.07.2023 a 31.07.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 23.08.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 23.08.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 25.08.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 30.08.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 30.08.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 28.08.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 24.08.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 30.08.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 30.08.2023

Výsledky výberového konania zo dňa 11.09.2023