Vyhlásené výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na Katedru anglického jazyka, literatúry a didaktiky zo dňa 11.07.2024

Oznam o výberovom konaní

Prihláška do výberového konania

Žiadosť o výpis z registra trestov

Vyhlásenie uchádzača

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na Katedru etickej a občianskej výchovy zo dňa 11.07.2024

Oznam o výberovom konaní

Prihláška do výberového konania

Žiadosť o výpis z registra trestov

Vyhlásenie uchádzača

Súhlas so spracovaním osobných údajov