Informačné stretnutia o asistenčných technológiách

Štúdium na vysokej škole predpokladá, že študent má vybudované, alebo si ďalej rozvíja zručnosti a kompetencie, u študentov so špecifickými potrebami sa predpokladá, že si rozvíjajú kompenzačné zručnosti a techniky, ktoré budú vedieť využiť nielen pri štúdiu, ale i v zamestnaní. Práve efektívne využívanie asistenčných technológii  patrí k IT zručnostiam. Niektoré také technológie by sme vám v Centre chceli predstaviť, v prípade záujmu vás na ich používanie zaškoliť.

Pozývame Vás na informačné stretnutie, na ktorom vám predstavíme asistenčné technológie vhodné ako pomôcky pri štúdiu. Môžete si vybrať, ktorý z ponúkaných termínov vám najviac vyhovuje.
Svoju účasť potvrďte cez prihlasovací formulár, môže byť potrebné prihlásenie prostredníctvom univerzitného konta (ako do AIS).

Ponuka informačných stretnutí o asistenčných technológiách pre študentov s poruchami učenia

Technológie, s ktorými vás zoznámime:

rôzne typy skenerov

 • skenovacie pero na skenovanie slov alebo viet s možnosťou prečítania oskenovaného textu a prekladu do iného jazyka,
 • ručný prenosný skener,
 • skener s hlasovým výstupom Easy Reader, ktorý oskenovaný text prečíta (v rôznych jazykoch)

  voľne dostupné OCR služby na rozpoznanie oskenovaného textu

 • Robobraille
 • Free online OCR

 čítač obrazovky NVDA
 čítanie dokumentov aplikácii MS Office 365, v prehliadači Edge
 diktovanie dokumentov v aplikácii MS Office 365

Ponuka informačných stretnutí o asistenčných technológiách pre študentov so sluchovým postihnutím

Technológie, s ktorými vás zoznámime:

ručný prenosný skener   

bezdrôtový mikrofón

 • určený pre vzdialený prenos zvuku do iného zariadenia (smartfón, notebook...),
 • pre jedného rečníka (tzv. klopový mikrofón)
 • spôsob komunikácie mikrofónu s prijímacím zariadením

aplikácie prevodu reči na text (prepis hovoreného slova do textu v reálnom čase)

 • Okamžitý prepis pre operačný systém Android
 • Group Transcribe pre operačný systém iOS
 • webová aplikácia Mimiuchi

 podporné funkcie v Office 365

 • preklad z/do cudzieho jazyka
 • prepis zvukovej nahrávky do textu

Ponuka informačných stretnutí o asistenčných technológiách pre študentov so zrakovým postihnutím

Technológie, s ktorými Vás oboznámime:

čítač obrazovky NVDA

zväčšovač obrazovky

skener s hlasovým výstupom

voľne dostupné OCR služby na rozpoznanie oskenovaného textu

 •     Robobraille
 •     Free online OCR

<output>

voľne dostupné OCR služby na rozpoznanie oskenovaného textu

 • Robobraille
 • Free online OC

</output>

čítanie dokumentov v prehliadači Edge

diktovanie dokumentov v aplikácii MS Office 365