Identifikácia fyzických bariér

Univerzita prístupná pre všetkých - Identifikácia fyzických bariér na UK

Univerzitné prostredie má byť prístupné, použiteľné a bezpečné pre všetkých, t. j. pre študentov, zamestnancov i návštevníkov univerzity. Prístupnosť, použiteľnosť a bezpečnosť chápeme vo fyzickom a informačnom kontexte.

V záujme skvalitňovania podmienok pre štúdium a prácu na UK Centrum podpory sporadicky iniciuje prieskum zameraný na identifikáciu fyzických bariér. Takýto prieskum sa aktuálne koná od 17. októbra do 10. novembra 2022.

Vyplnením dotazníka môžete pomôcť pri identifikovaní fyzických bariér v priestoroch Univerzity Komenského (všetkých jej súčastí), ale aj prekážok, ktoré znižujú, respektíve úplne znemožňujú fyzickú prístupnosť hľadaných informácií.

Identifikovanie bariér vo fyzickom ponímaní predstavuje identifikáciu prekážok vo:

  • vonkajšom prostredí – dopravná prístupnosť, prístupové komunikácie – cesty, chodníky, priechody, rampy, schody, parkovanie, informačné a orientačné systémy (vodiace línie, informačné panely, zvukové signály a pod.), a
  • vnútornom prostredí – vstupné priestory, vchod, chodby, dvere, schodiská, výťahy, vrátnica, učebne, laboratória, študijné oddelenie, knižnica, študovňa, sociálne zariadenie (toaleta, kúpeľňa), šatne, jedáleň, bufet, internát, študentská izba, informačné a orientačné systémy, informačné pulty, evakuačné plány, doplnkové priestory: oddychové zóny, priestory na šport, priestory na kultúrne vyžitie a i.


Vaše postrehy a podnety spracujeme a postúpime kompetentným pracovníkom UK a jeho súčastí na riešenie. Dúfame, že s Vašou pomocou sa nám podarí prispieť k zvýšeniu prístupnosti akademického prostredia

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

Odkaz na dotazník Identifikácia fyzických bariér na UK

 (môže byť potrebné prihlásenie prostredníctvom univerzitného konta ako do AIS)