MS Teams FAQ

Základné informácie o službe MS Teams

MS Teams môžete

Na prihlásenie do aplikácie budete potrebovať svoje univerzitné prihlasovacie údaje - login a heslo. Najprv musíte zadať svoju univerzitnú e-mailovú adresu (priezviskoCislo@uniba.sk). Zadajte rovnaké meno a heslo ako v prípade prihlasovania do univerzitnej emailovej schránky. Pokiaľ sa z aplikácie pri vypínaní neodhlásite, MS Teams si vaše prihlásenie zapamätá.

Informácie a návody pre MS Teams nájdete na stránke venovanej dištančnému vzdelávaniu na Univerzite Komenského.

Prečo, keď zdieľam pracovnú plochu alebo iné okná nie je počuť zvuk z videí ?

Na panely ovládania v prebiehajúcom meetingu vyberieme ľavým tlačidlom myši možnosť ,,Zdieľať". V následne zobrazenom okne zaklikneme ,,Zahrnutie systémového zvuku”, nachádzajúce sa priamo nad zoznamom okien a obrazoviek .

 

Po tomto úkone by sa mal zvuk prehrávať.

Pozor táto možnosť sa nachádza len v aplikácií vo webovom rozhraní nie je dostupná.

 

 

VIAC INFORMÁCI O TÝCHTO NASTAVENIACH NÁJDETE NA STRÁNKE MICROSOFTU (KLIKNUTÍM OTVORÍTE ODKAZ).

 

 

Prečo sa mi nedá prihlásiť do Teamsov cez aplikáciu aj po dlhšom čakaní a reštartoch ?

Je pravdepodobné, že nastala chyba pri inštalácií aplikácie. Je potrebné ju odinštalovať a zopakovať proces inštalácie.

Prečo ma po pripojení do meetingu nie je počuť a ani ja nepočujem ostatných?

 V aplikácií Microsoft Teams je potrebné nastaviť  ,,Zvukové zariadenia".

  1. Po kliknutí ľavého tlačidla myši na ikonu svojho konta, nachádzajúcu sa v pravom hornom rohu sa zobrazí panel s možnosťami nastavení. Ľavým tlačidlom myši vyberieme ,,Nastavenia".


  2. V následne zobrazenom okne vyberieme z ľavého stĺpca možností  ,,Zariadenia”. Je potrebné aby mikrofón alebo reproduktor mali aktívny stav. 

  3. Alebo priamo v meetingu klikneme na piktogram troch bodiek. Z ponúknutých možností vyberieme ,,Zobraziť nastavenia zariadenia" a následne ,,Reproduktor a mikrofón". 

 

VIAC INFORMÁCI O TÝCHTO NASTAVENIACH NÁJDETE NA STRÁNKE MICROSOFTU (KLIKNUTÍM OTVORÍTE ODKAZ).

 

 

 

Chcem pozvať do meetingu aj osobu, ktorá nie je súčasťou UK. Ako to mám urobiť?

V naplánovanej schôdzi treba skopírovať link k pripojeniu na schôdzu a ten distribuovať.

Na pripojenie do schôdzi netreba žiadne prihlásenie len zadanie jednorazového „Mena“ 

 

VIAC INFORMÁCI O TÝCHTO NASTAVENIACH NÁJDETE NA STRÁNKE MICROSOFTU (KLIKNUTÍM OTVORÍTE ODKAZ).

Chcem pozvať do tímu aj osobu, ktorá nie je súčasťou UK. Ako to mám urobiť?

V teame treba zadefinovať hosťovský prístup.

Pri teame kliknite na 3 bodky v ľavom paneli a vyberte možnosť “Pridať člena”, následne treba vložiť mailovú adresu predmetnej osoby a pridať ju ako hosťa.

 

VIAC INFORMÁCI O TÝCHTO NASTAVENIACH NÁJDETE NA STRÁNKE MICROSOFTU (KLIKNUTÍM OTVORÍTE ODKAZ).

 

 

Ako stlmím mikrofón jednotlivým účastníkom alebo všetkým účastníkom naraz?

V prebiehajúcom meetingu na panely s možnosťami ovládania, nachádzajúcom sa v dolnej časti obrazovky, vyberieme ľavým tlačidlom myši ,,Zobraziť členov tímov". Následne sa zobrazí tabuľka so zoznamom pripojených účastníkov. Na výber je možnosť ,,Stlmiť všetko" alebo po kliknutí na piktogram troch bodiek pri jednotlivých osobách klikneme na ,,Stlmiť mikrofón účastníka" .

 

 

 

Ako zabrániť, aby študenti sa nemohli navzájom stlmovať alebo stlmiť učiteľa?

V možnostiach nastavenia vo vopred naplánovanej schôdzi je potrebné nastaviť role Prezentujúci a Účastník. Detailný opis postupu nájdete tu - Návod Tu.

Ako zabrániť, aby študenti nemohli nahrávať videozáznam zo schôdze?

V možnostiach nastavení vo vopred naplánovanej schôdzi je potrebné si nastaviť rolu Prezentujúci. Táto rola vie priradiť študentom rolu Účastníka, ktorý v rámci obmedzených možností nemôže  nahrávať video záznam. Návod Tu.

 

 

Ako zabrániť, aby sa študenti nemohli navzájom vyhadzovať zo schôdze?

V možnostiach nastavení vo vopred naplánovanej schôdzi je potrebné si nastaviť rolu Prezentujúci. Táto rola vie priradiť študentom rolu Účastníka, ktorý v rámci obmedzených možností z nemôže vyhodiť nikoho okrem seba. Návod Tu.

Ako rýchlo upozorniť menšiu skupinku študentov / kolegov, ktorí pracujú na samostatnom projekte?

  1. Pri teame kliknite na 3 bodky, potom na Spravovať značky a vyberte možnosť vytvoriť značku.
  2. Do názvu značky dajte názov skupiny a pridajte členov.
  3. Po vytvorení značky označíte skupinu napísaním @a názvu tímu ktorý chcete označiť.

 

 

VIAC INFORMÁCI O TÝCHTO NASTAVENIACH NÁJDETE NA STRÁNKE MICROSOFTU (KLIKNUTÍM OTVORÍTE ODKAZ).

 

 

Ako nastaviť rozmazanie pozadia pri video konferencií?

V prebiehajúcej schôdzi klikneme ľavým tlačidlom myši na piktogram troch bodiek predstavujúci ,,Ďalšie možnosti", nachádzajúci sa v panely ovládania schôdze.

Z ponúknutých možností zvolíme ,, Zobraziť efekty pozadia". Následne sa zobrazí okno s ponukou pozadí, z ktorej ľavým tlačidlom myši potvrdíme vyhovujúcu možnosť. 

Ikonou ,,Použiť a zapnúť video" sa výber pozadia aktivuje. 

 

VIAC INFORMÁCI O TÝCHTO NASTAVENIACH NÁJDETE NA STRÁNKE MICROSOFTU (KLIKNUTÍM OTVORÍTE ODKAZ).

Ako sa zúčastňovať na video porade ak mám slabé internetové pripojenie?

V panely ovládania prebiehajúcej schôdze klikneme ľavým tlačidlom myši na piktogram troch bodiek.

Z ponúknutých možností zvolíme ,, Vypnúť prichádzajúce video".

 

Ako notifikovať meškajúcich účastníkov porady?

Na paneli ovládania v prebiehajúcej schôdzi klikneme ľavým tlačidlom myši na ,, Zobraziť účastníkov".

V zobrazenom zozname účastníkov schôdze klikneme pri danej osobe na piktogram troch bodiek. Následne vyberieme možnosť ,, Požiadať o pripojenie". 

VIAC INFORMÁCI O TÝCHTO NASTAVENIACH NÁJDETE NA STRÁNKE MICROSOFTU (KLIKNUTÍM OTVORÍTE ODKAZ).

Ako určím, ktorí účastníci sa zobrazujú v hlavnom okne hovoru?

Na paneli ovládania v prebiehajúcej schôdzi klikneme ľavým tlačidlom myši na ,, Zobraziť účastníkov".

V zobrazenom zozname účastníkov schôdze klikneme pri danej osobe na piktogram troch bodiek. Následne vyberieme možnosť ,, Pripnúť".

 

Ako zmením základné nastavenia v desktop aplikácii MS Teams?

Pre zobrazenie základných možností nastavenia je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom myši na ikonu Vášho avatara, nachádzajúcu sa v pravom hornom rohu aktívnej aplikácie Microsoft Teams. Následne v otvorenom okne zvolíme možnosť ,,Nastavenie".

 

Ako nastavím počet účastníkov, ktorí sa zobrazujú v hlavnom okne hovoru?

Tento počet je možné nastavovať maximálne na 7x7. teda 49 osôb. 

Viac informácii na stránkach Microsoft-u .

Prípadne na : www.skolanadialku.sk https://education.microsoft.com/sk-sk/resource/3665a4a9

Ako nastavím jazyk v desktop aplikácii MS Teams?

Pre nastavenie jazyka je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom myši na ikonu Vášho avatara, nachádzajúcu sa v pravom hornom rohu aktívnej aplikácie Microsoft Teams. V otvorenom panely možností zvolíme ,,Nastavenia".

Následne v dolnej časti zobrazeného okna s názvom ,,Všeobecné" upriamte pozornosť na sekciu ,,Jazyk". Piktogram šipky smerujúcej nadol ponúkne aktuálne jazyky k dispozícií.