Stretnutia predsedov fakultných rád pre kvalitu UK

Zasadnutia predsedov fakultných rád pre kvalitu (FRK) s predsedníčkou Rady pre kvalitu UK predstavujú komunikačnú platformu pre aktívne, efektívne a v neposlednom rade operatívne nastavenia aktivít súvisiacich s udržiavaním, zdokonaľovaním a ďalším rozvíjaním kvality a jej zabezpečenia pri činnosti UK, jej fakúlt a súčasti. Zasadnutia predsedov FRK sú zvolávané podľa potreby niekoľkokrát ročne.

2023

zasadnutie predsedov FRK dňa 13.11.2023 (.pdf, 0,1 MB)

zasadnutie predsedov FRK dňa 26.6.2023 (.pdf, 0,1 MB)

zasadnutie predsedov FRK dňa 13.2.2023 (.pdf, 0,1 MB)

2022

zasadnutie predsedov FRK dňa 10.10.2022 (.pdf, 0,06 MB)

zasadnutie predsedov FRK dňa 28.3.2022 (.pdf, 0,07 MB)

2021

zasadnutie predsedov FRK dňa 26.10.2021 (.pdf, 0,1 MB)

zasadnutie predsedov FRK dňa 23.6.2021 (.pdf, 0,1 MB)

zasadnutie predsedov FRK dňa 12.5.2021 (.pdf, 0,3 MB)

2020

zasadnutie predsedov FRK dňa 28.9.2020 (.pdf, 0,2 MB)