Publikácie

Knihy VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského a VIA COMENIANA

Kniha VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského, ktorej zostavovateľom je prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., mapuje udalosti z počiatkov UK, jej fakúlt a súčastí, približuje spomienky osobností univerzity, ale napríklad i začiatky športu na UK či významné návštevy, ktoré zavítali na pôdu UK. Dielo tiež vyberá zaujímavé príspevky z najstaršieho univerzitného časopisu na Slovensku – z Našej univerzity. Kniha, ktorá má 272 strán, je obsahovo určená akademickej obci UK.  

Dielo VIA COMENIANA od autorov RNDr. Pavla Demeša, CSc. (člena Správnej rady UK), a prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., v obrazoch a v časovej línii zaznamenáva najvýznamnejšie míľniky v histórii najstaršej slovenskej univerzity. Svojím charakterom je venovaná širšej verejnosti. 

Každý súbor je možné stiahnuť a otvoriť podľa typu čítačky:
Via Comeniana (súbor epub.)
Via Comeniana (súbor mobi.)
Via Comeniana (súbor pdf.)
Vivat Academia (súbor epub.)
Vivat Academia (súbor mobi.)
Vivat Academia (súbor pdf.)

Podrobný rozpis pre čítačky s podporou alebo bez podpory Adobe DRM, SONY, Kindle, Tablet Android, iPad alebo iPhone, PC a Mac nájdete tu.