Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Martina Zubáková Peregrinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9137
+421 2 9015 9137
M-111

Mgr. Ľubica Zubová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
4.dMKS/x

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra reg. geogr., ochr. a plán. kraj.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2104
B1-550

MUDr. JUDr. Anežka Zummerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Linda Zummerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Katedra kvantitatívnych metód
3.dMANsj
+421 2 9021 2047

doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2027

Mgr. Ivan Zvara, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2174
G305

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre ved. výskum a PhD.
prodekan fakulty
+421 2 9013 2077

RNDr. Milan Zvarík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 95 624
F2 - -109
Prvá Predchádzajúca ... 696 697 [698] 699 700 ... Nasledujúca Posledná