Zamestnanci a doktorandi

Ing. Pavol Zigo, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Oddelenie astron. a astrofyziky
astronóm, astrofyzik
02/602 95 808
0905626423
AGO,F2 - 204

PharmDr. Jozef Zima

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
asistent univerzity

PharmDr. Jozef Zima

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
2.dFML/x

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra dogmatickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Bc. Norbert Zlámal

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
botanik
+421 2 9010 8025

Mgr. Barbora Zlejšia

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
2.dSL

Ing. Anton Zmajkovič

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Tajomník, Prevádzkové oddelenie
vrátnik

Nina Zmajkovič Kučeráková, MSc

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej informatiky, Centrum pre kognitívnu vedu
Zamestnanec
Prvá Predchádzajúca ... 693 694 [695] 696 697 ... Nasledujúca Posledná