Tlačové správy

Letná Bratislavská univerzita seniorov priniesla kúsok...23. 08. 2012

V dňoch 13. až 22. augusta 2012 zorganizovalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v...

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského oslavuje...23. 08. 2012

Bratislava, 23. augusta 2012: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) si v týchto dňoch pripomína svoje 60. narodeniny. Samostatná...

Skončil sa 10. ročník Detskej Univerzity Komenského22. 08. 2012

Bratislava, 22. augusta 2012: Záverečnou prednáškou a slávnostnou promóciou sa dnes zavŕšil 10. ročník Detskej Univerzity Komenského. Na tému „Prečo nám peľ...

Univerzita Komenského privíta takmer 8000 prvákov20. 08. 2012

Bratislava, 20. augusta 2012: Univerzita Komenského v Bratislave privíta v akademickom roku 2012/2013 na svojich 13 fakultách 7790 nových študentov v dennej i...

Týždeň prírody na Prírodovedeckej fakulte UK16. 08. 2012

Bratislava, 16. augusta 2012: Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa v pondelok 20. augusta 2012 začína Týždeň prírody - denný letný...

Stanovisko rektorov dvanástich slovenských univerzít a...15. 08. 2012

V Bratislave 15. augusta 2012

Nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov, diplomacie a...07. 08. 2012

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK ponúka možnosť nadstavbového štúdia.

Najväčšie študentské internáty Univerzity Komenského...02. 08. 2012

Dva najväčšie vysokoškolské internáty Univerzity Komenského v Bratislave – Vysokoškolský internát Družba a Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny – nemajú voľno...

Univerzita Komenského privíta 161 priaznivcov slovenčiny z...01. 08. 2012

V nedeľu 5. augusta 2012 sa opäť otvoria brány letnej školy slovenského jazyka a kultúry, ktorú organizuje Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu...

Voľnočasové športovanie na Filozofickej fakulte UK sa teší...30. 07. 2012

Bratislava, 30. júla 2012: Študenti i zamestnanci Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) môžu vo voľnom čase rozvíjať rôzne športové...