Tlačové správy

Vyhlásenie AS UK k situácii vo financovaní výskumu a vývoja...25. 10. 2012

Bratislava, 25. októbra 2012: Akademický senát Univerzity Komenského dňa 24. 10. 2012 schválil nasledujúce vyhlásenie.

Rektor UK ocení študentov a pedagógov UK25. 10. 2012

13. novembra 2012 o 15.00 h, Rektorská sieň UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 1. poschodie)

Americký novinár Tim Weiner vystúpi v Aule UK23. 10. 2012

Nositeľ prestížnej Pulitzerovej ceny, americký novinár Tim Weiner, príde na Univerzitu Komenského v Bratislave dňa 5. novembra 2012 a vystúpi s prednáškou na...

Univerzita Komenského v Bratislave na veľtrhu vzdelávania...09. 10. 2012

Bratislava, 9. októbra 2012: V Národnom tenisovom centre v Bratislave sa dnes začal veľtrh vzdelávania Akadémia, na ktorom ani tento rok nechýba Univerzita...

Záhrada liečivých rastlín Farmaceutickej fakulty Univerzity...28. 09. 2012

Bratislava, 28. septembra 2012: Špecifické pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave (UK) – Záhrada liečivých rastlín Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK) –...

Významný svetový farmakológ Wilhelm Schmitz čestným...20. 09. 2012

Bratislava, 20. septembra 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes rozšírila rady svojich čestných doktorov o ďalšiu významnú osobnosť. Čestný titul...

Podpora vzdelávania znevýhodnených skupín študentov20. 09. 2012

Univerzita Komenského je prostredníctvom Centra podpory študentov so špecifickými potrebami zapojená do medzinárodného Tempus projektu UMEI, zameraného na...

Výtvarná súťaž pre študentov UK: Novoročný grafický list...19. 09. 2012

Študenti UK, zapojte sa do výtvarnej súťaže o najkrajší NOVOROČNÝ GRAFICKÝ LIST, ktorý bude súčasťou pozvánky rektora UK na Vianočný koncert 2012.

Univerzita Komenského v Bratislave otvorila 94. akademický...17. 09. 2012

Bratislava, 17. septembra 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes otvorila v poradí 94. akademický rok. Slávnostné zhromaždenie akademickej obce UK...

Letná škola žurnalistiky privíta zahraničných Slovákov30. 08. 2012

Bratislava, 30. augusta 2012: Spolu 21 Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí pôsobia ako redaktori v krajanských periodikách, absolvuje od pondelka 3. septembra...