Tlačové správy

Profesorská prednáška: Apoptóza ako adaptačný mechanizmus?...14. 05. 2012

23. mája 2012 o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Univerzita Komenského v Bratislave predstaví...10. 05. 2012

Bratislava, 10. mája 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) predstaví v stredu 16. mája 2012 najzaujímavejšie výsledky výskumu svojich doktorandov....

Diskusia s americkým odborníkom v oblasti obrany30. 04. 2012

Občianske združenie Ad Hoc v spolupráci s Katedrou politológie FiF UK organizujú dňa 3. mája 2012 o 14.00 h ďalšiu diskusiu. Tentoraz na podujatí vystúpi Leo...

Konferencia: EU Law and Human Rights in Education and the...27. 04. 2012

4. mája 2012 (piatok) od 9.00 hod., Auditórium Maximum (2. poschodie, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6 v Bratislave)

Univerzita Komenského prerozdelila mladým vedcom a učiteľom...24. 04. 2012

Bratislava, 24. apríla 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes už po šestnásty raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a...

Ocenenie pre vedúcu Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK23. 04. 2012

The European Association of Erasmus Coordinators ocenila Mgr. Magdalénu Belkovú, vedúcu Oddelenia medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského,...

Plagát z UK na tému Erasmus zvíťazil v medzinárodnej súťaži23. 04. 2012

Na medzinárodnom kongrese ERACON 2012 v rumunskom Cluj-Napoca, ktorý sa konal počas 18. – 22. apríla 2012, získal plagát z Univerzity Komenského 1. miesto v...

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa už 75 rokov...18. 04. 2012

Bratislava, 18. apríla 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si v mesiaci apríl 2012 pripomína 75 rokov od uskutočnenia prvého slávnostného obradu v...

Slávnostné odovzdávanie Grantov UK16. 04. 2012

24. apríla 2012 (utorok) o 13.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Doktorandka Filozofickej fakulty UK Andrea Hrčková si...16. 04. 2012

Doktorandka Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK Mgr. Andrea Hrčková si dňa 16. apríla 2012 prevzala v úvode zasadnutia Vedeckej rady...