Tlačové správy

Konferencia: EU Law and Human Rights in Education and the...27. 04. 2012

4. mája 2012 (piatok) od 9.00 hod., Auditórium Maximum (2. poschodie, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6 v Bratislave)

Univerzita Komenského prerozdelila mladým vedcom a učiteľom...24. 04. 2012

Bratislava, 24. apríla 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes už po šestnásty raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a...

Ocenenie pre vedúcu Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK23. 04. 2012

The European Association of Erasmus Coordinators ocenila Mgr. Magdalénu Belkovú, vedúcu Oddelenia medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského,...

Plagát z UK na tému Erasmus zvíťazil v medzinárodnej súťaži23. 04. 2012

Na medzinárodnom kongrese ERACON 2012 v rumunskom Cluj-Napoca, ktorý sa konal počas 18. – 22. apríla 2012, získal plagát z Univerzity Komenského 1. miesto v...

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa už 75 rokov...18. 04. 2012

Bratislava, 18. apríla 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si v mesiaci apríl 2012 pripomína 75 rokov od uskutočnenia prvého slávnostného obradu v...

Slávnostné odovzdávanie Grantov UK16. 04. 2012

24. apríla 2012 (utorok) o 13.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Doktorandka Filozofickej fakulty UK Andrea Hrčková si...16. 04. 2012

Doktorandka Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK Mgr. Andrea Hrčková si dňa 16. apríla 2012 prevzala v úvode zasadnutia Vedeckej rady...

Univerzita Komenského a Volkswagen Slovakia podpísali...13. 04. 2012

Bratislava, 13. apríl 2012 – Prof. Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Wilfried von Rath za vedenie spoločnosti Volkswagen Slovakia...

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje Erasmus &...13. 04. 2012

Bratislava, 13. apríla 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje v poradí piate stretnutie bývalých a budúcich študentov UK zapojených do...

Profesorská prednáška: prof. Miloš Šrámek - Zobrazovanie...11. 04. 2012

25. 4. 2012 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)