Plénum akademickej obce o stave demokracie

15. marca 2018 (štvrtok) o 17.00 hod., Filozofická fakulta Univerzity Komenského (miestnosť G127), Gondova 2, Bratislava


Dňa 15. marca 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UK uskutoční Plénum akademickej obce o stave demokracie.

Cieľom pléna je prispieť do spoločenskej debaty o súčasnom stave demokracie na Slovensku prostredníctvom poskytnutia priestoru pre stret rôznorodých názorov týkajúcich sa súčasnej spoločensko-politickej situácie a možnosti hľadania ďalších východísk.

Plenárna diskusia neprebieha formou vopred určených diskutujúcich, ale vďaka horizontálnemu charakteru a spoločne určeným pravidlám, presúva možnosť debaty k všetkým prítomným, čím do nej vnáša demokratizujúci charakter.

Udalosť na Facebooku