Rektor UK prijal delegáciu sýrskej Univerzity Tishreen

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v prítomnosti prorektorky pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., dnes prijal predstaviteľov sýrskej Tishreen univerzity v Latákii vedenú rektorom prof. Hani Mahmoud Shaabanom z Katedry fyziky na Fakulte prírodných vied.


Ďalšími členmi delegácie boli dekan Fakulty aplikovaných prírodných vied dr. Jaber Diba, profesorka fyzikálnej terapie a opatrovateľskej starostlivosti Sawsan Salman Ghazal, riaditeľka Oddelenia medzinárodných vzťahov a vzťahov s verejnosťou, doc. dr. Louya Mohamad Sayouh z Katedry hospodárstva a plánovania na Ekonomickej fakulte a predseda Národného zväzu sýrskych študentov na Slovensku Ing. Ali Assad. Rektor prof. Karol Mičieta oboznámil hostí s Univerzitou Komenského a s výučbou arabského jazyka na Filozofickej fakulte UK.

Rektor Univerzity Tishreeen prof. Hani Mahmoud Shaabanom predstavil svoju univerzitu, ktorá má 140 000 študentov a študentské programy v arabskom jazyku zahŕňajú aj techniku a poľnohospodárstvo. Informoval o sýrskom bezplatnom vzdelávacom systéme, ktorého súčasťou sú výhradne štátne univerzity a aj o ponuke študentskej výmeny slovenských a sýrskych študentov, pričom štúdium sýrskych študentov aj doktorandov vedia pokryť z vlastných zdrojov. Prorektorka prof. Daniela Ostatníková oboznámila hostí s programom Erasmus+, ktorý od roku 2015 poskytuje možnosti výmeny učiteľov a následne aj študentov.

Rektor UK prof. Karol Mičieta zdôraznil možnosť bilaterálnej medziuniverzitnej spolupráce, pripomenul Program pomoci študentom krízových oblastí, do ktorého je v rámci siete univerzít z hlavných miest Európy (UNICA) zapojená aj Univerzita Komenského. V rámci možnej vedecko-výskumnej spolupráce predbežne špecifikoval oblasť archeológie, histórie, jazykov, geológie, hydrogeológie a životného prostredia.