Seminár v rámci podujatia Mesiac frankofónie na Slovensku

14. marca 2018 (streda) o 9.00 hod., Rektorská sieň Univerzity Komenského (1. poschodie), Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Dňa 14. marca 2018 (streda) o 9.00 hod. sa v Rektorskej sieni Univerzity Komenského uskutoční seminár, ktorý je organizovaný v rámci podujatia Mesiac frankofónie na Slovensku

Medzinárodná organizácia frankofónie (OIF) je medzinárodná organizácia francúzsky hovoriacich štátov. OIF má 58 členských štátov a 26 pozorovateľských štátov. 

Francúzsky jazyk a jeho univerzálne hodnoty spájajú vyše 900 miliónov ľudí z celého sveta. 

Program