Vyhodnotenie prieskumu o dištančnej výučbe za zimný semester 20/21


Prieskum o dištančnej výučbe v zimnom semestri prebehol v druhej polovici decembra 2020 a nadväzoval na prieskumy, ktoré boli uskutočnené na jar a v lete 2020 o priebehu prekvapivo dištančného letného semestra 19/20.

Prieskumu sa zúčastnilo 356 pedagógov a 3280 študentov a jeho vyhodnotenie nájdete rozpísané po otázkach v prehľadoch:

Dištančná výučba v ZS 20/21 - učitelia (.pdf, 1 299 kB)

Dištančná výučba v ZS 20/21 - študenti (.pdf, 526 kB)

Prieskum realizovali a vyhodnotili pracovníci Školiaceho strediska Centra informačných technológií UK.