Duševné zdravie na UK

Žijeme v zvláštnej dobe, je v poriadku necítiť sa dobre.

Viac než 22-tisíc študentov, takmer štyri a pol tisíc zamestnancov. Tisícky príbehov, zážitkov, úspechov aj sklamaní. V roku 2018 sme zistili, že každý piaty študent UK psychicky trpí a necíti sa dobre. Duševné zdravie teda nie je samozrejmosťou. Psychické poruchy sú bežnejšie, ako si mnohí myslia. Nechceme, aby boli tabu. Tím kolegov z Filozofickej a Lekárskej fakulty UK v spolupráci s Rektorátom UK preto pripravili výskumný projekt.

 

 Veľký výskum duševného zdravia študentov a zamestnancov UK prebieha od 3. decembra 2020. Ako sa môžete zapojiť? Stačí vyplniť anonymný dotazník. Pomôžete nám zistiť, ako sa univerzita – jej študenti aj zamestnanci - cítia, a v čom im môžeme pomôcť.

 

DOTAZNÍK

 

 

Obdobie náročné aj pre mladých

S nástupom na vysokú školu prichádzajú nové zodpovednosti, ale aj odluka od najbližších. Hľadáme nové priateľstvá, vytvárame si bezpečné prostredie prakticky od začiatku, a všetko je inak – aj spôsob vyučovania. To môže znamenať psychickú záťaž.

Namiesto podpory však mladšie ročníky často počúvajú slová ako „vy mladí nemáte žiadne problémy“. Výskumy však ukazujú, že až 75% psychických porúch sa prejavuje práve vo veku medzi 18 – 25 rokov, teda v čase, kedy sa mladí ľudia nachádzajú na križovatkách života a čelia dôležitým rozhodnutiam.

Rovnaký výsledok mal aj výskum psychológov Michala Hajdúka, Antona Heretika ml. a ich kolegov z Katedry psychológie UK z roku 2018, ktorý preukázal, že každý piaty študent Unvierzity Komenského psychicky stráda.

Medzi najčastejšie duševné alebo behaviorálne či emočné poruchy vyskytujúce sa u mladých ľudí patria:

  • Úzkostné poruchy – Úzkosť je nepríjemný emočný stav s telesnými príznakmi, ktorého príčiny nie je možné presnejšie definovať. Intenzita môže byť rôzna, od mierneho nepokoja až po stav paniky. Existuje niekoľko typov úzkostných porúch, ale aj porúch, ku ktorým je úzkostná porucha pridružená. Bežné situácie takýto človek prežíva a vníma so strachom a nereálnymi obavami.
  • Depresia - Depresia je porucha, ktorá postihne počas života takmer každého piateho človeka. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedomia, poruchy spánku a často rôzne bolesti.
  • Užívanie návykových látok – Závislosť je stav straty kontroly. Najčastejšie ide o závislosť od alkoholu, keď jednotlivec stráca kontrolu nad pitím alkoholu so vzrastajúcou potrebou a chuťou na alkohol, bez ohľadu na následky.
  • Bipolárna afektívna porucha - je biologicky spôsobená psychická porucha charakterizovaná výraznými výkyvmi nálady, myslenia, telesnej a psychickej aktivity a správania. V typickom prípade sa u chorého vyskytujú obdobia poruchy nálady pod obrazom depresie alebo mánie.
  • Schizofrénia - Táto porucha spôsobuje, že človek sa odcudzuje svojmu okoliu, pociťuje chaos, stiesnenosť a stratu kontroly nad sebou. Udalosti každodenného života získavajú pre neho zlovestný význam. Okolitý svet sa pre neho stáva cudzím, nedokáže sa v ňom zorientovať, má zvláštne pocity, vníma, rozmýšľa a robí pre okolie nepochopiteľne závery. Takýto stav sa odborne označuje ako psychóza.

Včasné podchytenie duševnej poruchy môže pomôcť pri jej liečení. Ak máte pocit, že potrebujete pomôcť, obráťte sa na odborníkov.

 

Kde hľadať pomoc?

Psychologická poradňa Univerzity Komenského – poskytuje bezplatné poradenstvo pre študentov i zamestnancov Univerzity Komenského.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa nachádza v každom väčšom meste a poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť

IPčko – internetová poradňa pre mladých poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc prostredníctvom chatu bezplatne, anonymne, nonstop. 

Psychiatrická klinika LFUK - poskytuje ústavnú psychiatrickú starostlivosť zložitejšie stavy z diagnostického, ako aj terapeutického hľadiska.