Duševné zdravie na UK

Duševné zdravie nie je samozrejmosťou. Ukázal to výskum odborníkov z Filozofickej fakulty UK a Lekárskej fakulty UK v roku 2018 a potvrdil to aj ten najnovší z roku 2020.

V čase, keď celý svet bojuje s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá môže mať zásadný negatívny vplyv na naše fyzické zdravie, si tím expertov z UK položil ďalšiu otázku: "Čo naše psychické zdravie?" a rozhodol sa, že na ňu nájde odpoveď.

Počas decembrových dní tak mali študenti aj zamestnanci Univerzity Komenského možnosť vyplniť dotazník a pomôcť nájsť odpoveď na túto otázku. Zapojiť sa rozhodlo 1786 študentov a 166 zamestnancov. Aké boli výsledky?

 

Záznam z online tlačovej konferencie (YouTube)

 

Výskumníci sledovali najmä oblasti prežívanej depresie, úzkosti, sociálnej úzkosti, prítomnosť psychotických symptómov, ale aj rizikové užívanie alkoholu, subjektívne vnímaný stres, osamelosť, fungovanie v bežnom živote a problémy so spánkom.

 

Výskum v číslach:

18,6 % , teda takmer pätina študentov uviedla, že im v minulosti diagnostikovali psychickú poruchu. Najčastejšie to boli úzkostné poruchy, depresia a poruchy príjmu potravy. V podstatne menšom počte uvádzali aj ďalšie psychické poruchy, ako sú porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a poruchy učenia, bipolárna porucha, závislosť, schizofrénia a poruchy autistického spektra.

9,7 %, každý desiaty študent sa aktuálne lieči na psychické ťažkosti.

Až 72 % študentov uvádza, že ich psychické zdravie sa v dôsledku pandémie mierne alebo výrazne zhoršilo.

34,3 % študentov pociťuje prejavy depresie a 20,1 % pociťuje prejavy úzkosti.

16,5 % malo súčasne zvýšenú mieru depresie aj úzkosti.

Zmenu pocitov k horšiemu, pod vplyvom pandemickej situácie uvádza 52 % učiteľov. Žiadnu zmenu v prežívaní počas epidémie neeviduje 41 % zamestnancov.

21,3 % študentov vykazovalo rizikové užívanie alkoholu. Či už vzhľadom na uvedené množstvá, frekvenciu pitia alebo dopadu na psychiku a fungovanie.

Výskum ukázal aj to, že mnohí študenti by sa v prípade psychických ťažkostí snažili problém vyriešiť sami. Včasné podchytenie duševnej poruchy však môže pomôcť pri jej liečení. Je mnoho možností, na koho sa obrátiť, ak sa naša duša necíti v poriadku.